Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme pre vás cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Rozvrh seminárov na letný semester 2017/2018

 • 15.2.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Úvodné stretnutie
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu nájdete v Moodle.
 • 22.2.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Docker
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 1.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Big Data a Data Analytics v experimentoch kozmickej fyziky a ďalších oblastiach vedy a spoločenského života
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV Košice
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. a Ing. Michal Vrábel / KPI FEI TU v Košiciach
  Všadeprítomnosť dát je v súčasnosti nespochybniteľná . Pojmy ako Data Analytics a Data Science sa stali tzv. buzzwordmi (aktuálne populárnymi). Zber dát môže prebiehať implicitne alebo explicitne. Implicitný zber dát prebieha ako postranný výsledok iných primárnych procesov (transakcie v obchode, vedenie lekárskej dokumentácie a pod.) alebo explicitne, kedy je zber starostlivo naplánovaný. V prvej časti prednášky na základe spolupráce našej katedry s Oddelením kozmickej fyziky ÚEF SAV Košice bude odprezentovaný explicitný spôsob spracovania dát zameraný na určenie pôvodu ultravysokoenergetických častíc - počnúc podstatou experimentu a jeho opodstatnením, spôsobom zberu dát a ich následným spracovaním a vyhodnotením. V druhej časti prednášky sa viac dotkneme spracovania implicitne zozbieraných dát a spôsobov ich spracovania. Zameriame sa na rozlíšenie pojmov dáta a informácie, charakteristiku Big Data, naznačíme možnosti a smery sa spracovania dát v rôznych oblastiach nášho života - napr. v oblasti Smart Metering-u a Smart Grids, bioinformatiky, počítačovej lingvistiky. Zľahka, na zopár príkladoch, sa dotkneme problematiky vizualizácie dát.
 • 8.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Ženy v IT
  Lenka Hlinková / Wirecard Technologies GmbH a Aj Ty v IT
  Mária Virčíková / Matsuko s.r.o. a Aj Ty v IT
  Aké to je byť ženou v IT? Vlastný príbeh k IT a technológiám z pohľadu dvoch úspešných žien. Štatistiky žien v IT, úspešné ženy na Slovensku a vo svete. Aj Ty v IT - aktivity, iné organizácie doma a vo svete. Frida Talks Tech - pozvanie a súťaž o lístky na akciu.
 • 15.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Network Functions Virtualization (NFV) & Software Defined-WAN
  Tomáš Vaľa a Daniel Čech / AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
  V poslednom čase sme svedkami veľmi rýchlych zmien vo svete IT. Na počítačove siete, ako hlavnú komunikačnú infraštruktúru sa kladú vysoké nároky. SDN - Softvérovo Definované Siete a NFV - Virtualizácia Sieťových Funkcií sú odpoveďou na tieto požiadavky a prirodzeným vývojovym stupňom v návrhu a ppráve počítačových sieti. Prednáška sa bude venovať spôsobom ktorými sa aplikujú nové trendy v správe a implementácii sieti u jedného z najväčších providerov na svete. Na začiatku budú zhrnuté koncepty SDN a NFV, neskôr sa pozrieme na spôsoby virtualizácie, ukážeme si architektúru univerzálneho CPE (Customer Premise Equipment), akým spôsobom sú virtuálne funkcie prepájané (Service-chaining), ako sa spravuje konfigurácia, predstavíme si open source platformu ktora vznikla v AT&T a má na starosti orchestráciu, a nakoniec sa pozrieme na jednu z možných aplikácii SDN konceptov, konkrétne na WANkach - SD-WAN.
 • 22.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Informačná bezpečnosť - sme, alebo nie sme pripravení?
  Ing. Peter Matej / eMsec s.r.o. a Intas s.r.o.
  Čo priniesol pokus o spomalenie iránskeho jadrového programu - STUXNET, formy a vektory dnešných a zajtrajších útokov, prečo sú phishingové kampane úspešné, sociálne inžinierstvo a pozícia jednotlivca, kyberzločin - "biznis ako každý iný", aké formy má a bude mať vydieračký malware - ransomware, pred akou výzvou stoja dnes spoločnosti a jednotlivci, aké možnosti ochrany dnes existujú a akú majú úspešnosť.
  Ing. Peter Matej sa venuje informačnej bezpečnosti od roku 1994, bezpečnostný architekt a analytik a "evanjelista" informačnej bezpečnosti v rôznych uhloch pohľadu.
 • 29.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Seminár je v príprave...
 • 5.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Softvérová architektúra: teória a prax
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  Softvérová architektúra je často vnímaná ako veľmi abstraktná disciplína, ktorá obnáša detailné modelovanie softvérového systému pomocou sofistikovaných metodík. To je teória. Ale prax je často úplne iná. V praxi sa bežne používajú rôzne skratky a zjednodušenia. Niektoré metódy fungujú pre menšie projekty, niektoré pre väčšie projekty, a niektoré nefungujú skoro nikdy. A niekedy sa softvérová architektúra dokumentuje až keď je projekt hotový. V praxi je práca softvérového architekta takmer vždy plná prekvapení. Táto prednáška ukáže, ako sa využíva softvérová architektúra v praktických projektoch - na základe skúseností z projektov rôznych druhov a veľkostí. Ukážeme si, ktoré postupy fungujú a aj tie, ktorým sa radšej vyhnúť. Ukážeme si, ako softvérovú architektúru nezanedbať, ale aj ako ju nepreháňať.
 • 12.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Movieboxx - Developing a Commercial Product for the Market
  Daniel Giebel / T-Systems Slovakia s.r.o.
 • 19.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Cloud computing - prechod od monolitickej aplikácie k mikroservisom
  Maroš Timko a Juraj Matúš / Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
 • 26.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Seminár je v príprave...
 • 3.5.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Seminár je v príprave...
 • 10.5.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Seminár je v príprave...

Rozvrh seminárov na zimný semester 2017/2018

 • 21.12.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Deep learning a budúcnosť umelej inteligencie
  Daniel Kuchta / GlobalLogic Slovakia s.r.o.
  Deep learning, resp. hlboké neurónové siete vznikli už v roku 1965. Trvalo nám však niekoľko desaťročí kým sme objavili ich potenciál a našli pre nich uplatnenie v reálnom svete. Je to práve deep learning, ktorý je zodpovedný za všetok dnešný "hype" okolo AI/ML - od samojazdiacich áut, cez Siri či autonómne drony až po optimálne zloženie Vášho Facebook feedu. Čo to vlastne deep learning je a ako funguje si predstavíme práve v tomto talku. Tiež sa pozrieme na zhodnotenie aktuálneho stavu umelej inteligencie a aké sú možné a pravdepodobné ďalšie scenáre jej vývoja - katastrofická vízia Elona Muska a Stephna Hawkinga alebo utopistická singularita.
 • 14.12.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Software Defined Networks
 • 7.12.2017 / 16.00 - 18.00 / L9 A (Aula Maxima) / Beat_IT! 3.0
  KPI FEI TU v Košiciach & Košice IT Valley
 • 30.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Cesta k úspešnému produktu
  Peter Dolina / Affinity Analytics, s.r.o.
 • 27.11.2017 (presunuté z 23.11.2017) / 16.15 - 17.45 / BN5 (ZP4) / Success story
  Daniel Giebel / T-Systems Slovakia s.r.o.
 • 9.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Nie je REST ako REST
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  REST je známy architektonický štýl, ktorý popisuje architektúru WWW. REST je aj často používaná skratka, ktorou sa označujú služby založené na protokole HTTP. Čo majú tieto služby naozaj spoločné s REST? Sú naozaj "RESTful"? Ako je to s použitím REST-u v praxi? Táto prednáška vysvetlí, na čo sa používajú služby označované ako "REST", ako sa tieto služby navrhujú, ako je to s ich skutočným použitím v praxi a ako to celé vlastne vzniklo.
 • 2.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Autentifikácia všade okolo nás
  Ing. Katarína Valaliková / Evolveum s.r.o.
  S autentifikáciou a autorizáciou sa denne stretáva každý z nás, či už pri využívaní elektronického bankovníctva, prihlsovaní sa na sociálne siete alebo do informačných systémov univerzity. Ako toto prihlasovanie funguje? Ako funguje prihlásenie prostredníctvom sociálnych siteti? Čo je to zjednotené prihlasovanie? Táto prednáška bude zameraná na vysvetlenie týchto základných konceptov a praktické ukážky, kde sa tieto koncepty využívajú.
 • 26.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Extrapolácie
  Jaroslav Porubän / KPI FEI TU v Košiciach
  Diskusia na tému minulosť a budúcnosť IT vzdelávania v Košiciach. Čo sa zmenilo za posledné roky vo výučbe Informatiky? Ako sa zmenili študijné programy, predmety a formy výučby? Aká je úloha učiteľa vo vyučovaní dnes a aká bude v budúcnosti? Ako zmenili technológie výučbu Informatiky? Čo budeme v Informatike učiť v najbližších rokoch? Zapojte sa do diskusie a priamo sa opýtajte vedúceho katedry na to čo vás zaujíma. Čo by ste zmenili vo výučbe Informatiky? Čo sa vám páčilo? Privítali by ste vo výučbe nejaké témy? Tešíme sa na diskusiu.
 • 19.10.2017 / 16.00 - 17.30 / L9 B (P25) / Odemykání lidského potenciálu
  Jan Mühlfeit / janmuhlfeit.com
  Jan Mühlfeit takmer 22 rokov pôsobil vo firme Microsoft, z tohto 15 rokov v najužšom vedení firmy po boku Billa Gatesa. V rokoch 2007 - 2014 bol prezidentom Microsoftu pre Európu.
 • 12.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / MindSphere
  Peter Chlebák / Fpt Slovakia s.r.o
  IoT riešenie.
 • 5.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / SCRUM
  Ján Majoroš / Siemens s.r.o.
  SCRUM a jeho aplikácia pre Tímový projekt.
 • 28.9.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Úvodné strutnutie
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach

Rozvrh seminárov na letný semester 2016/2017