Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Upozornenie: V súvislosti s pandémiou COVID-19 sú všetky semináre realizované diaľkovou formou prostredníctvom Cisco Webex Meetings. Pripojiť sa na seminár môžete na tejto linke.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATIK1 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na zimný semester 2021/2022

 • 23.9.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Živé IT projekty
  prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Organizácia Živých IT projektov.
 • 30.9.2021 / 15.10 - 16.40 / online / SCRUM
  Ing. Ján Majoroš / Siemens
  SCRUM a jeho aplikácia.
 • 7.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Mgr. Michal Gala / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 21.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Intro do BigData a Cassandra NoSQL databázy
  Juraj Kollár / IBM
  Základná definícia pojmov Big Data a NoSQL, stručný pohľad do histórie prečo a ako vznikol. Rozdelenie BigData databáz, CAP theorem, aké sú problémy pri tradičných relačných SQL databázach. Zameranie sa na jednu konkrétnu NoSQL databázu, ktorú používame v IBM na projekte - Cassandra. Základy Cassandry: architektúra, ako to funguje, vlastnosti, ako sa používa, dátové modelovanie, skúsenosti z reálnej prevádzky, porovnanie s SQL, typické scenáre kedy použiť a ked nie.
 • 28.10.2021 / 15.10 - 16.40 / online /

 • 4.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online /
  GlobalLogic
 • 11.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online /
  Ing. Mgr. Ján Svitič / LYNX
  Spoločnosť LYNX na svoj seminár ponúka viacero zaujímavých tém z rôznych oblastí kyberbezpečnosti. Vyberte si tému, ktorá vás najviac zaujíma:
  - Moje zlomyseľné USB (oblasť ofenzívna bezpečnosť)
  - Postavme si prosím ransomvér (oblasť ofenzívna bezpečnosť)
  - SQL injection na úrovní (oblasť ofenzívna bezpečnosť)
  - Po stopách Stuxnetu (oblasť analýza malvéru)
  - Praktické kapitoly z analýzy malvéru (oblasť analýza malvéru)
  - Trendy v kybernetickej bezpečnosti očami dátovej analýzy (oblasť zaujímavé fakty)
  Tému si môžete vybrať na tejto linke do konca októbra.
 • 18.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online /

 • 25.11.2021 / 15.10 - 16.40 / online / Kontajnerizácia aplikácií a ich nasadenie v cloudovom prostredí
  Peter Belko / IBM
  Cieľom prednášky bude objasniť dôvody a výhody kontajnerizácie aplikácií, použitie kontajnerov v cloudových prostrediach. Prezentované budú niektoré z hlavných cloudových technológií (Docker, Kubernetes a Openshift). Na záver bude prezentované praktické použitie kontajnerov v domácom prostredí: rozšírenie domáceho servera o kontajnerizované aplikácie (Docker), inštalácia 3rd party aplikácie na NAS (Kubernetes).
 • 2.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online /
  ÚEF SAV v Košiciach
 • 9.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online /

 • 16.12.2021 / 15.10 - 16.40 / online /

Semináre z predošlých období