Laboratórium informatiky pre podporu doktorandského štúdia

Miestnosť: 
508A
Sponzori: 
Európsky sociálny fond
Vedúci: 
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
Laboratórium je určené pre riešenie výskumných úloh v rámci doktorandského štúdia študijného programu Informatika.