Vedúci katedry a študenti KPI v rádiu Regina

V pondelok, 15.2.2016 boli hosťami Rádia Regina v relácii Hosť Rádia Regina vedúci KPI doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. a naši študenti bc. Matúš Hozza a bc. Viktor Hanko.

Undefined

Živé IT projekty 2016 - Výhercovia

Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.

Živé IT projekty sú najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie školy a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z tejto spoločnosti a mentormi z pôdy KPI. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Slovak

Pages

Subscribe to Department of Computers and Informatics RSS