Aréna pre výučbu programovania prostredníctvom súťaže

Úvodne spoločné stretnutie k téme bakalárskej práce Aréna pre výučbu programovania prostredníctvom súťaže sa uskutoční v utorok 20.9.2016 o 12:30-13:15 v miestnosti A529, Letná 9. Toto stretnutie má za cieľ oboznámiť vás s obsahom témy a postupom práce počas semestra.

Undefined

Extrapolácie 2016

KPI má aj tento rok na Extrapoláciách samostatnú výstavu v Slovenskom technickom múzeu, príďte sa pozrieť :)

Undefined

Opravné štátne záverečné skúšky (Bc. a Ing.) 2016

(Program aktualizovaný 13.sep.2016 o 13:00)

  • prvá zmena
  • pridaný program inžinierskych opravných štátnych skúšok
  • pridaný program bakalárskych opravných štátnych skúšok
  • oprava dátumu pre utorok
  • pridaní ďalší študenti do programu bc záverečných opravných štátnic
  • na základe posudku vedúceho práce študenta Trembulák, bol tento vymazaný z programu opravných skúšok
Undefined

Pages

Subscribe to Department of Computers and Informatics RSS