Zmena pravidiel odovzdávania DP

Vedecké články už nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať najneskôr do týždňa pred obhajobou tak, aby ich vedúci stihol zapracovať v posudku.

Undefined

Vývoj počítačových hier - 1. beh ukončený

Naši študenti sa s hrami ako s motivačným prostriedkom stretávajú už od 1. ročníka. Pozrite si výsledky 3. roč. v rámci nového predmetu Vývoj počítačových hier.

Undefined

Accenture deň v Košiciach

Zisti viac o tom, ako môže vyzerať tvoja IT kariéra v Accenture. Celodenný program, odborné workshopy a neformálna grilovačka. 21. apríla 2016 v knižnici FEI TUKE.

Undefined

Pages

Subscribe to Department of Computers and Informatics RSS