Opakované zápisy predmetov nevyskytujúcich sa v OŠP INF Bc/Ing 2015/16

Predmety študijných plánov 2014/15 v programoch Informatika Bc a Informatika Ing, ktoré sa už nevyskytujú v OŠP 2015/16 a spôsob ich opakovania sú definované v priloženom súbore.

Undefined

Štátne záverečné skúšky (Ing.)

V pondelok  25. 5. 2015 v čase od 14:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedenej miestnosti, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Undefined

Cisco University Roadshow 19.5.2015

Všetkých záujemcov o lukratívne zamestnanie v spoločnosti Cisco Systems (technické podporné centrum TAC) ako aj nadšencov moderných sieťových technológií srdečne pozývame na Cisco University Roadshow, ktorý sa bude konať v Košiciach a Žiline v dňoch 19-20.5.2015.

Undefined

Pages

Subscribe to Department of Computers and Informatics RSS