Osobná stránka

Ing. Norbert Ádám PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 602 2839
E-mail:norbert.adam@tuke.sk
Budova: Počítačové centrum FEI, Park Komenského 6
Miestnost: č.d 22
Konzultacné hodiny: podľa dohody
Zameranie výskumu: - Paralelné architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov
- Navrhovanie, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných počítačových architektúr
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

Dalšie informácie:

Funkcie:


Vedenie prednášok:

 • Paralelné počítačové systémy (ING, 2.semester)
 • Architektúry počítačových systémov (BC, 3.semester)

Vedenie cvičení:

 • Paralelné počítačové systémy (ING, 2.semester)
 • Architektúry počítačových systémov (BC, 3.semester)
 • Princípy počítačového inžinierstva (BC, 2.semester)

Členstvá:

 • člen pedagogickej komisie Univerzity tretieho veku v Košiciach
 • člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'15
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'14
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'13
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'12
 • člen Organizačného výboru konferencie INES'11
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'11
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'10
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'09
 • predseda Organizačného výboru konferencie SAMI'08
 • predseda Organizačného výboru konferencie SAMI'07
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'06
 • člen Organizačného výboru konferencie SAMI'05
 • člen Organizačného výboru konferencie YBERC'05