Osobná stránka

Ing. Eva Chovancová PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 6022676
E-mail:eva.chovancova@tuke.sk
Budova: Park Komenského 6
Miestnost: č.d. 17
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: