Osobná stránka

Ing. Eva Chovancová PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 6022676
E-mail:eva.chovancova@tuke.sk
Budova: Park Komenského 6
Miestnost: 17
Konzultacné hodiny: Utorok 12.30-15.00
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

Dalšie informácie:

Vedenia prednášok:
  • Číslicové systémy a jazyk VHDL
Vedenia cvičení:
  • Číslicové systémy a jazyk VHDL
  • Bezpečnosť informačných a komunikačných systémoch
  • Architektúry počítačových systémov
  • Princípy počítačového inžinierstva
Zameranie výskumu
  • Špecializované viacjadrové procesory pre akceleráciu spracovania dát
  • Bezpečnosť počítačových systémov
Členstvo
  • Člen Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) na KPI FEI TU Košice