Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI1 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na zimný semester 2019/2020

 • 26.9.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / SCRUM pre "Živé IT projekty"
  Ing. Ján Majoroš / Siemens Healthcare s.r.o.
  SCRUM a jeho aplikácia v predmete Tímový projekt.
 • 1.10.2019 / 10.00 - 11.45 / Aula Maxima / Meet Tanmay Bakshi
  Tanmay Bakshi
  Tanmay Bakshi je 15-ročný kanadský autor kníh, architekt systémov umelej inteligencie a strojového učenia, TED spíker, odborník a vývojár Google pre strojové učenie a IBM Champion for Cloud. Svojimi prednáškami už oslovil viac ako 200 000 manažérov, vývojárov a účastníkov konferencií na celom svete, študentov na univerzitách a školách. Prednášal v Organizácii spojených národov a spoločnostiach akými sú NASSCOM, Linux Foundation, Apple, SAP, IBM a Walmart. Je autor knihy Hello Swift! - Programovanie aplikácií pre iOS pre deti a začiatočníkov a spoluautor knihy Kognitívne výpočty s IBM Watson.
 • 10.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / InterSystems IRIS: Unified Data Platform for Intelligent Solutions
  Ondřej Hoferek / InterSystems
  The emergence of big data and rise of AI/ML technologies have created a new landscape of intelligent solutions that use insights from the data they collect to refine and improve their operations. However, the amount of different components, data sources and data itself makes it difficult to efficiently develop and maintain them. We will take a look at the InterSystems IRIS data platform which provides the necessary database, interoperability and analytical features, such as data sharding, in-memory processing, graphical API & ESB management and orchestration of AI/ML services, in order to enable rapid implementation of the new generation applications bringing all the benefits of the state-of-the-art technologies quickly to production.
 • 17.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Trendy vo vývoji architektúr počítačových systémov: DNA počítače, kvantové počítače a výpočty
  doc. Ing. Norbert Ádám, PhD., Ing. Branislav Madoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 24.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / (Ne)Bezpečnosť, ktorú prehliadame
  Mgr. Ladislav Bačo, Malware and Forensics Analyst
  Prednáška vyzdvihuje bezpečnostné aspekty, ktorým sa častokrát nevenuje dostatočná pozornosť, avšak väčšinou môžu byť ľahko zneužiteľné s vážnymi dôsledkami. Konkrétne sa zameria na domáce siete a chytré zariadenia v nej (IoT), korporátne prostredia vrátane kioskov, fyzickej bezpečnosti a cielených útokov, ale nebudú vynechané napríklad aj niektoré nástrahy spojené s používaním prenosných zariadení. V poslednej časti prednášky bude venovaných pár slov aj vývojárom aplikácií. Cieľom prednášky nie je ani tak priniesť sumár odporúčaní, čo robiť a ako sa chrániť, ale prinútiť ľudí viac sa zamýšľať nad bezpečnosťou aj pri každodenných a zdanlivo neškodných činnostiach.
 • 7.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1) / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 13.11.2019 / 9.00 - 16:00 / UK / Conference for Agile Enthusiasts
  Infi I.T. Conference 2019
 • 21.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1)

 • 28.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1)

 • 5.12.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 12.12.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 19.12.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

Semináre z predošlých období