Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI2 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na letný semester 2018/2019

 • 14.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Body
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 21.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Neural System
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. - Ing. Miroslav Biňas, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 28.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)
  Teaching Ola to Understand
  KPI FEI TU v Košiciach
  Moderná banka
  Tatra banka a.s.
 • 7.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Modern Engineering Focused on DevOps, Agile and Automation
  James Eardley / Accenture, s.r.o.
 • 14.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)
  Teaching Ola to Understand
  KPI FEI TU v Košiciach
  Moderná banka
  Tatra banka a.s.
 • 21.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Fighting Software Maintainability Nightmares
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  It is quite easy to create new software component. But how easy is it to maintain it? Many software projects are done when a software is delivered. But that is the first day in the life of a software, not that last one. Can you keep your software running for a year? For five years? What about a decade? In this talk we will discuss the experiences of creating software that can live long and prosper. We will describe the importance (and limitations) of a good software design, proper development methods and support procedures. The talk is based on a long career of pragmatic software architect and especially experiences from maintaining midPoint open source project.
 • 28.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / You Know, for Search
  Ing. Michal Kriššák / Evolveum s.r.o.
  Today's world produces great amount of data. From a small e-shop through a complex business solutions to different IoT devices - data is everywhere. It'd be a shame to let them rest unnoticed on a hard drive. Fortunately you don't have to. Elastic Stack is a software bundle created around Elasticsearch - an opensource distributed scalable real-time search and analytics engine. Within a few years it grew from one mans idea to today's most popular search engine. Explore your data and much more with help of Elastic Stack.
 • 4.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)
  Erik Kudra / Senacor
 • 11.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

 • 18.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

 • 25.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

 • 2.5.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

Semináre z predošlých období