Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI1 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na zimný semester 2018/2019

 • 27.9.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / SCRUM pre "Živé IT projekty"
  Ing. Ján Majoroš / Siemens s.r.o.
  SCRUM a jeho aplikácia v predmete Tímový projekt.
 • 4.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / OpenLab
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 11.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Informačné a komunikačné technológie (IKT) v práčke alebo v chladničke? To snáď nemyslíte vážne!
  Ján Šepeľa, Štefan Smetanka / BSH Drivers and Pumps s.r.o.
  Krátka prezentácia súčasnosti a pohľad do budúcnosti použitia IKT a vývoja SW/HW pre domáce spotrebiče.
 • 18.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 25.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 8.11.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Klasifikácia rakovinových nádorov pomocou machine learningu
  Daniel Kuchta / GlobalLogic Slovakia s.r.o.
  To, že machine learning úplne pretransformuje takmer všetky oblasti ľudskej činnosti je dnes už takmer old news. Jednou z týchto oblastí je určite aj medicína. Daniel bude rozprávať o tom, ako v GlobalLogic v Košiciach používaju rôzne machine learning prístupy na klasifikáciu rakovinových nádorov z CT snímkov. Môžete sa tešiť na priblíženie techník ako extrakcia features z CT snímkov, AutoML, 3D konvolučné neurónové siete a mnoho ďalšieho.
 • 15.11.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 22.11.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 29.11.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 6.12.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 13.12.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

 • 20.12.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1)

Semináre z predošlých období