Aktuálne trendy v informatike

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI2 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na letný semester 2019/2020

 • 20.2.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / TUKE Space Forum
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
  TUKE Space Forum (https://www.meetup.com/TUKE-Space-Forum) je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú. V rámci projektu prinesieme sériu prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.
 • 27.2.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Diskusia so študentmi o aktuálnych problémoch informatiky
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Interaktívny formát. V rámci poskytnutého priestoru sa pokúsime spolu so študentmi diskutovať aktuálne otázky spojené s problémami, ktoré budú identifikované počas diskusie. Predbežne, ale nie povinne, sa môžeme zamerať napr. na otázky výučby informatiky (obsah, forma), niektorých technológií, možno niektoré filozofické otázky.
 • 5.3.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / OpenLab a OLA
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach

Semináre z predošlých období