Aktuálne trendy v informatike LS 2017/2017

Aktuálne semináre nájdete na stránke Aktuálne trendy v informatike.

Semináre letného semestra 2016/2017