Osobná stránka

doc. Ing. Peter Drotár PhD.

Zaradenie: Docent
Telefónne číslo:+421 55 6022923
E-mail:peter.drotar@tuke.sk
Budova: PK 6
Miestnost: č.d. 23
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

Dalšie informácie: