Osobná stránka

Ing. Norbert Ádám PhD.

Zaradenie: Odborný asistent
Telefónne číslo:+421 55 602 2839
E-mail:norbert.adam@tuke.sk
Budova: Počítačové centrum FEI, Park Komenského 6
Miestnost: č.d 22
Konzultacné hodiny: Nedefinované
Zameranie výskumu: Nedefinované
Publikačná činnosť evidovaná v Univerzitnej Knižnici

Projekty:

---

Dalšie informácie: