Prepájame IT s umením

KPI spolupracuje s umelcami pre zlepšenie študijného programu Informatika. V rámci predmetu zameraného na použiteľnosť a používateľský zážitok (UX) sme naštartovali spoluprácu so Školou úžitkového umenia v Košiciach.

Undefined

Živé IT projekty 2018 - Výhercovia

Tretí ročník Živých projektov opäť priniesol viac. Tentokrát už 3 vzdelávacie inštitúcie, 13 zadávateľov z praxe, 176 študentov v 37 tímoch, 37 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Toto jedinečné prepojenie praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley nemá na Slovensku obdoby.

Študenti inžinierskeho štúdia mali 4 mesiace na vypracovanie projektu zadaného niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z tejto spoločnosti a mentormi z pôdy univerzít. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Undefined

Stránky

Subscribe to Katedra počítačov a informatiky RSS