Seminár Aktuálne trendy v IT

Aj v tomto roku vás pozývame na odborné semináre na aktuálne témy z oblasti IT. Naša katedra v spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravuje pravidelné semináre na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a IT oblasti. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Rozvrh seminárov na zimný semester

 • 28.9.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25)/ Úvodné informácie k predmetu
 • 5.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25)/ SCRUM
  Ján Majoroš / Siemens
  SCRUM a jeho aplikácia pre Tímový projekt.
 • 12.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / MindSphere
  Peter Chlebák / Fpt Slovakia s.r.o
  IoT riešenie.
 • 19.10.2017 / 16.00 - 17.30 / L9 B (P25) / Príbeh úspešného manažéra
  Jan Mühlfeit Jan Mühlfeit takmer 22 rokov pôsobil vo firme Microsoft, z tohto 15 rokov v najužšom vedení firmy po boku Billa Gatesa. V rokoch 2007-2014 bol prezidentom Microsoftu pre Európu.
 • 26.10.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Extrapolácie
  Diskusia na tému minulosť a budúcnosť IT a IT vzdelávania v Košiciach.
 • 2.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Autentifikácia všade okolo nás
  Ing. Katarína Valaliková / Evolveum s.r.o.
  S autentifikáciou a autorizáciou sa denne stretáva každý z nás, či už pri využívaní elektronického bankovníctva, prihlsovaní sa na sociálne siete alebo do informačných systémov univerzity. Ako toto prihlasovanie funguje? Ako funguje prihlásenie prostredníctvom sociálnych siteti? Čo je to zjednotene prihlasovanie? Táto prednáška bude zameraná na vysvetlenie týchto základných konceptov a praktické ukážky, kde sa tieto koncepty využívajú.
 • 9.11.2017 / 15.00 - 16.40 / L9 B (P25) / Nie je REST ako REST
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  REST je známy architektonický štýl, ktorý popisuje architektúru WWW. REST je aj často používaná skratka, ktorou sa označujú služby založené na protokole HTTP. Čo majú tieto služby naozaj spoločné s REST? Sú naozaj "RESTful"? Ako je to s použitím REST-u v praxi? Táto prednáška vysvetlí, na čo sa používajú služby označované ako "REST", ako sa tieto služby navrhujú, ako je to s ich skutočným použitím v praxi a ako to celé vlastne vzniklo.
 • 23.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25)
 • 30.11.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25) / Cesta k úspešnému produktu
  Peter Dolina / Affinity Analytics
 • 7.12.2017 / 16.00 - 18.00 / L9 A (Aula Maxima) / BEAT_IT 3.0
 • 14.12.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25)
 • 21.12.2017 / 15.10 - 16.40 / L9 B (P25)

Rozvrh seminárov na letný semester

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.