Network and WiFi

Na TUKE sú v trvalej prevádzke dve WiFi siete s týmito oznamovanými identifikátormi SSID:
  • eduroam – sieť bez protokolových a výkonnostných obmedzení určená pre autentifikovaných zamestnancov a študentov z domova aj zahraničia
  • TUNET-guest - nezabezpečená sieť, ktorá je bez autentifikácie používateľov a preto má nastavené protokolové obmedzenia. Táto sieť je určená pre príležitostné použitie, napr. pre hostí.

Eduroam je medzinárodný projekt a zároveň služba pre prístup k internetu. Pre pripojenie je možné využiť svoje domáce prístupové údaje pre autentifikáciu doma ale aj v zahraničí v rámci organizácií zapojených do tohto projektu. Projekt eduroam je implementovaný v Európe, Kanade, Austrálii, USA a v Japonsku. Viac o sieti eduroam a jej nastavení.

Pre vzdialený prístup na niektoré informačné systémy a stránky TUKE je potrebné si nastaviť VPN.

Univerzita taktiež poskytuje prístup k citačným databázam za účelom univerzitného výskumu. Pre prístup k nim je potrebné si nastaviť v internetovom prehliadači Proxy (pozn.: v prípade, že je proxy nastavené, nemusia sa v prehliadači zobraziť iné webové stránky).

Prevádzkový poriadok, sieť a zapisovanie sa na sieť na internátnych ubytovniach spravuje študentský PC klub.