Alderaan

Miestnosť: 
A508
Plánované označenie: 
A537
Budúca operačná miestnosť pre OpenLab.