Abydos - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
A509
Plánované označenie: 
A536
Kapacita: 
20
Sponzori: 
Microsoft, Koger, Sybase, IBM
Vedúci: 
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov.
Fotografie: