Kronos - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
B524
Staré označenie: 
B510
Kapacita: 
12
Vedúci: 
Laboratórium je určené na výučbu návrhu počítačových prostriedkov. Výskum je orientovaný na metodológiu počítačového návrhu, testovateľnosť, spoľahlivosť digitálnych obvodov a počítače odolné voči poruchám. Laboratórium je vybavené originálnym mikrokódovým vývojovým a diagnostickým systémom.
Fotografie: