Laboratórium počítačového inžinierstva

Miestnosť: 
510B
Kapacita: 
12
Vedúci: 
doc. Ing. Ján Bača CSc.
Laboratórium je určené na výučbu návrhu počítačových prostriedkov. Výskum je orientovaný na metodológiu počítačového návrhu, testovateľnosť, spoľahlivosť digitálnych obvodov a počítače odolné voči poruchám. Laboratórium je vybavené originálnym mikrokódovým vývojovým a diagnostickým systémom.
Fotografie: