Cisco NetRiders 2013

V utorok, 24. septembra, sa uskutočnil ďalší ročník prestížnej súťaže NetRiders 2013. Zúčastnených bolo viac než 170 súťažiacich z približne 50 krajín spadajúcich do EMEA regiónu (Europe, Middle East, Africa). Testovanie prebiehalo pomocou online portálu a súťažiaci sa fyzicky nachádzali buď v Cisco office v danej krajine alebo v niektorej zo sieťových akadémií danej krajiny.

Slovenská republika mala v tomto ročníku len jediného zástupcu, študenta Vladimíra Kuchára zo Strednej Priemyselnej Školy Elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach. Ako už býva zvykom, každý súťažiaci absolvoval najprv teoretický test a následne riešenie praktického problému v aplikácii Cisco PackTracer. Obsahovou náplňou tejto súťaže je problematika pokrytá priemyselnou certifikačnou skúškou CCNA resp. jednotlivými semestrami v sieťovom akademickom programe NetAcad, ktoré slúžia na prípravu na ňu. V celkovom poradí sa Vladimír Kuchár umiestnil na vynikajúcom 5. mieste a opäť tak potvrdil silné postavenie Slovenska v súťažiach zameriavajúcich sa na vedomosti z oblasti sieťových technológií.