Laboratórium softvérového inžinierstva

Miestnosť: 
537A
Kapacita: 
24
Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov.
Fotografie: