Vulcan - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
A514
Staré označenie: 
A537
Kapacita: 
24
Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov.
Fotografie: