Extrapolácie 2016

KPI má aj tento rok na Extrapoláciách samostatnú výstavu v Slovenskom technickom múzeu, príďte sa pozrieť :)

Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku je cieľom Extrapolácií 2016 prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, aby sa motivovali mladí ľudia pre štúdium a prácu v tejto oblasti. Nadviazať na úspešnú akciu Extrapolácie 2015 v Košiciach a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej rozmeroch a vplyvoch.

Viac informácií:

Hlavným garantom podujatia v Košiciach je doc. Ing. Milan Šujanský CSc..