Úspech v celosvetovej súťaži Microsoft Imagine Cup'11

Študenti KPI úspešne reprezentovali univerzitu a celé Slovensko v celosvetovom kole súťaže Microsoft Imagine Cup. V najprestížnejšej kategórii Software Design tejto súťaže, ktorá sa konala v dňoch 8.-13. júla 2011 v New Yorku, sa prebojovali do skupiny najlepších 18 tímov sveta.

Štyria študenti Michal Pristáš, Tomáš Staník, Marek Šuščák a Marek Tomáš pod vedením mentora Jaroslava Porubäna dokázali, že aj na Slovensku sa rodia vynikajúce projekty medzinárodnej úrovne.

Čo je Imagine Cup?

Najväčšiu súťaž v oblasti informačných technológií Imagine Cup organizuje každoročne spoločnosť Microsoft. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo viac ako 358 000 študentov zo 183 krajín a regiónov celého sveta. O význame súťaže svedčia aj vzácni hostia, ktorí sa prihovorili súťažiacim v New Yorku, starosta New Yorku Michael Bloomberg, herečka Eva Longoria a šéf spoločnosti Microsoft Steve Ballmer.

Súťaž Imagine Cup sa nesie v znamení témy „Predstavte si svet, v ktorom technológie pomáhajú vyriešiť tie najťažšie problémy.“ Cieľom talentovaných študentov je identifikovať závažný celosvetový problém a hľadať riešenia na tento problém prostredníctvom informačných a komunikačných technológii. Výsledkom musí byť fungujúce technologické riešenie, ktoré je použiteľné na riešenie identifikovaného problému a zároveň pripravené obstáť na technologickom trhu súčasnosti.

V tradičnej a aktuálne najvýznamnejšej kategórii Software Design bolo v tomto roku zaregistrovaných viac ako 13000 tímov z celého sveta. Študenti majú na hľadanie problému a jeho riešenia jeden celý rok. Počas tohto roku musia okrem zvládnutia technológií pochopiť širší kontext problému a zamyslieť sa aj nad ekonomickou stránkou riešenia. Odmenou je nielen cena pre víťaza, ale hlavne osobný rast, získané skúsenosti a spoznávanie priateľov po celom svete. Po výhre v celoslovenskom kole naši študenti postúpili do celosvetového finále, kde si zmerali sily s najlepšími tímami zo 67 krajín sveta. Naši študenti sa v tejto konkurencii rozhodne nestratili a so svojim riešením Mapz oslovili viacerých porotcov, novinárov, hostí a podnikateľov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Mapz

Vytvorené projektové riešenie Mapz je integrovaný systém aplikácií a technológií, ktorý rieši najväčší problém zrakovo postihnutých – orientáciu v priestore. Okrem aplikácií určených na dopĺňanie záujmových bodov do máp metódou zberu údajov dobrovoľníkmi, je súčasťou systému aj súbor nástrojov pre nevidiacich používateľov. Aplikácie sú prispôsobené používateľovi bez zraku. Pre zrakovo postihnutých ľudí je najdôležitejšou súčasťou systému „Vzdialený asistent“. Ide o navádzanie na diaľku druhou osobou pomocou inteligentných mobilných telefónov. Aby nevidiaci používateľ nebol ukrátený o svoj najdôležitejší zmysel - sluch, táto technológia je doplnená hardvérovým komponentom, tzv. navádzacím opaskom. Ten obsahuje okrem senzorických komponentov pre spätnú väzbu navigátorovi aj vibračné moduly pre určovanie smeru. Všetky časti systému sú integrované do jedného celku, ktorého hlavným poslaním je zlepšiť kvalitu života zrakovo postihnutých ľudí.

Na úspechu tímu TUKE má významný podiel aj nevidiaci študent Ján Krekáň, ktorý prispel praktickými radami, týkajúcimi sa implementácie projektu. Veľkú pomoc poskytla nadácia Tatra banky a spoločnosť RWE IT, ktoré finančne podporili myšlienku projektu a poskytli prostriedky pre realizáciu časti systému. Cennými radami a skúsenosťami projekt podporili aj viacerí pedagógovia a pracovníci TUKE.

Mapz v médiách

Obrázky: