Nový predmet Výskumné metódy v informatike

Research

V zimnom semestri 2019/2020 ponúkame budúcim prvákom inžinierskeho štúdia nový predmet – Výskumné metódy v informatike (VMI). Aktualizované: V školskom roku 2020/2021 bude predmet dostupný aj pre druhákov Ing. štúdia.

Pre koho je predmet určený?

Ak odpovieš “áno” aspoň na jednu z týchto otázok, tento predmet je práve pre teba:

  • Páči sa ti hľadanie riešení, no ešte radšej hľadáš problémy?
  • Je čítanie pre teba potešením?
  • Chceš napísať kvalitnú diplomovú prácu?
  • Zvažuješ doktorandské štúdium?
  • Chceš vedieť, čo sa skrýva za nadpismi “Vedci zistili, že…?”

Ako bude prebiehať výučba?

Výučba bude prebiehať formou seminárov a projektovej práce. Semináre budú spojením interaktívnej prednášky, praktických cvičení (napr. spracovanie výskumných dát), prezentácií študentov o prečítaných článkoch a diskusií o nich. Projektová práca bude zameraná hlavne na vyhľadávanie, čítanie a spracovanie vedeckých článkov.

Čo sa vďaka predmetu naučím?

Prakticky si vyskúšaš hľadať relevantné vedecké zdroje k danej problematike a ukladať si ich. Tým sa zamedzí “znovu-vynájdeniu kolesa” a zistí sa, aké sú aktuálne otvorené výskumné otázky. Naučíš sa čítať vedecké články s porozumením, uvažovať o nich kriticky, inšpirovať sa ich svetlými stránkami a vyvarovať sa nedostatkov, ktoré v nich nájdeš.

Budeme sa tiež zaoberať metódami, ktoré sa používajú v rôznych podoblastiach informatiky, najmä empirickými – teda založenými na reálnych pozorovaniach: riadené experimenty, dotazníkové štúdie, “benchmarky”, atď. Zistíš, ako výsledky prehľadne spísať, ako zvoliť vhodný spôsob publikácie a na čo si dať pozor pri prezentovaní.

Kde nájdem viac informácií?

V informačnom liste predmetu. Prípadné otázky môžete písať napr. vo forme správy na katedrovom Facebooku.