ACM SPY 2013

Naša študentka Veronika Jančová sa pod vedením doc. Ing. Zdeňka Havliceho, CSc. umiestnila v prestížnej medzinárodnej súťaži študentských prác a študentských projektov ACM SPY 2013 so svojou diplomovou prácou Android in Medical Systems. V prílohe môžete nájsť certifikát.