Aktuálne trendy v informatike ZS 2018/2019

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre zimného semestra 2017/2018

 • 13.12.2018 / 14.30 - 16.00 / N9-201 (ZP1) / Micro Frontends
  Erik Kudra / Senacor Technologies AG
  Choosing a microservice architecture for building enterprise applications is nothing new nowadays. There are significant benefits which allow us to structure teams based on the business capabilities and enable the flexibility of being polyglot. On the other hand, microservices are often complemented by a feature-rich browser application, which is usually created as one big frontend monolith. During the presentation I will try to explain how micro frontends can tackle this problem by going into detail about the idea of extending the concepts of microservices to the frontend world. You can look forward for a great explanation what are micro frontends, where should we use it, and how we can implement them in boundaries of current native browser support.
 • 6.12.2018 / 14.30 - 16.00 / N9-201 (ZP1) / Chatbot
  RNDr. Renáta Ujháziová / IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • 29.11.2018 / 14.30 - 16.00 / N9-201 (ZP1) / Microservices
  Ing. Peter Butkovič / IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • 22.11.2018 / 14.30 - 16.00 / N9-201 (ZP1) / Freelancing v kariére informatika
  Ing. Iveta Tonhauserová / Creatix, s.r.o.
  Práca softvérového vývojára rozhodne nie je rutina a v dnešnej dobe už navyše nemusí byť ani o obmedzení na jeden priestor, korporát, tím či projekt. V rámci tejto prezentácie si povieme odpovede na otázky ako na to, čo práca freelancera na Slovensku obnáša a ktoré technológie či prístupy sú dnes najžiadanejšie. Rozoberieme si výhody, úskalia, rady, na čo si dávať pozor a samozrejme spomenieme rôzne užitočné a hlavne praktické tipy, ktoré sa zídu každému.
 • 15.11.2018 / 15.30 - 17.00 / N9-201 (ZP1) / Game Design and Mechanics
  Peter Nagy / Games Farm, s.r.o.
  Ako tému tohtoročného T-Systems Hackathonu ste si vybrali Game Jam a my by sme vám radi odovzdali čo najviac skúseností ako začať pri tvorbe novej hry. O svoje skúsenosti sa s vami príde podeliť jedna z najväčších kapacít v Košiciach, Peter Nagy, CEO úspešnej firmy Games Farm. Ako už názov napovedá, budeme sa rozprávať o tvorbe hier od myšlienky až po prvý release.
 • 8.11.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Klasifikácia rakovinových nádorov pomocou machine learningu
  Daniel Kuchta / GlobalLogic Slovakia s.r.o.
  To, že machine learning úplne pretransformuje takmer všetky oblasti ľudskej činnosti je dnes už takmer old news. Jednou z týchto oblastí je určite aj medicína. Daniel bude rozprávať o tom, ako v GlobalLogic v Košiciach používaju rôzne machine learning prístupy na klasifikáciu rakovinových nádorov z CT snímkov. Môžete sa tešiť na priblíženie techník ako extrakcia features z CT snímkov, AutoML, 3D konvolučné neurónové siete a mnoho ďalšieho.
 • 25.10.2018 / 14.30 - 16.00 / N9-201 (ZP1) / Big Data a Data Analytics v experimentoch kozmickej fyziky a ďalších oblastiach vedy a spoločenského života (2. časť)
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV Košice
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. a Ing. Michal Vrábel / KPI FEI TU v Košiciach
  Pokračovanie seminára z predchádzajúceho týždňa.
 • 18.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Big Data a Data Analytics v experimentoch kozmickej fyziky a ďalších oblastiach vedy a spoločenského života (1. časť)
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV Košice
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. a Ing. Michal Vrábel / KPI FEI TU v Košiciach
  Všadeprítomnosť dát je v súčasnosti nespochybniteľná. Pojmy ako Data Analytics a Data Science sa stali tzv. buzzwordmi (aktuálne populárnymi). Zber dát môže prebiehať implicitne alebo explicitne. Implicitný zber dát prebieha ako postranný výsledok iných primárnych procesov (transakcie v obchode, vedenie lekárskej dokumentácie a pod.) alebo explicitne, kedy je zber starostlivo naplánovaný. V prvej časti prednášky na základe spolupráce našej katedry s Oddelením kozmickej fyziky ÚEF SAV Košice bude odprezentovaný explicitný spôsob spracovania dát zameraný na určenie pôvodu ultravysokoenergetických častíc - počnúc podstatou experimentu a jeho opodstatnením, spôsobom zberu dát a ich následným spracovaním a vyhodnotením. V druhej časti prednášky sa viac dotkneme spracovania implicitne zozbieraných dát a spôsobov ich spracovania. Zameriame sa na rozlíšenie pojmov dáta a informácie, charakteristiku Big Data, naznačíme možnosti a smery sa spracovania dát v rôznych oblastiach nášho života - napr. v oblasti Smart Metering-u a Smart Grids, bioinformatiky, počítačovej lingvistiky. Zľahka, na zopár príkladoch, sa dotkneme problematiky vizualizácie dát.
 • 11.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Informačné a komunikačné technológie (IKT) v práčke alebo v chladničke? To snáď nemyslíte vážne!
  Ján Šepeľa, Štefan Smetanka / BSH Drivers and Pumps s.r.o.
  Krátka prezentácia súčasnosti a pohľad do budúcnosti použitia IKT a vývoja SW/HW pre domáce spotrebiče.
 • 4.10.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / OpenLab
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 27.9.2018 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / SCRUM pre "Živé IT projekty"
  Ing. Ján Majoroš / Siemens Healthcare s.r.o.
  SCRUM a jeho aplikácia v predmete Tímový projekt.