Aktuálne trendy v informatike ZS 2019/2020

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre zimného semestra 2019/2020

 • 12.12.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Continuous Integration a Jenkins
  Ing. Štefan Marcin / Senacor Technologies AG Slovensko
  Každý väčší projekt si vyžaduje možnosť nepretržitej integrácie, zostavenia a nasadenia na cieľovú platformu. Jeden zo spôsobov, ako vo svojom projekte splniť požiadavku CI/CD, je použiť Jenkins. A presne o tom si povieme: aký zmysel má CI a ako sa dá CI implementovať prostredníctvom open-source automation servera.
 • 5.12.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Smart spotrebiče - výzva alebo hrozba?
  RNDr. Peter Spišák, CSc. / BSH Drives and Pumps s.r.o.
  IoT a domáce spotrebiče, minulé a súčasné riešenia hardvéru a softvéru, procesorové a embedded softvérové systémy pre riadenie jednotlivých súčastí spotrebičov, senzory v domácnosti, bezpečnosť a globálne prepojenie moderných spotrebičov, testovanie spotrebičov, akustika a psychoakustika. Informácie o vývojovom pracovisku hardvéru a softvéru pre domáce spotrebiče firmy B/S/H/ (člen skupiny Bosch) na Slovensku.
 • 28.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1) / Hľadanie častíc s ultravysokou energiou, EUSO experimenty a o podiele TUKE na týchto experimentoch
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
  Pôvod častíc s ultravysokou energiou ostáva aj po 60. rokoch výskumu stále záhadou. TUKE sa zapojila do tohto výskumu v roku 2012, od roku 2015 je oficiálnym členom JEM-EUSO kolaborácie. Prednáška bude o tom ako sa hľadajú častice s ultravysokou energiou, o EUSO experimentoch, o tom čím sa v EUSO projekte konkrétne zaoberá TUKE. A tiež o projekte pozorovania tsunami vĺn novým EUSO detektorom na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.
 • 21.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1) / How to Format If, Then, Else
  Mgr. Pavol Korinek / KPI FEI TU v Košiciach
  Častokrát sa stáva, že ako vývojár nie ste prítomný na projekte v čase analýzy a práce na špecifikáciách. Buď ste v tom čase neboli ešte vo firme, alebo ste práve tvrdo pracovali na fixovaní bugov na dobiehajúcom projekte. V horšom prípade nie sú k danému projektu žiadne špecifikácie a jediným zdrojom informácii je samotný kód. V lepšom prípade existuje aspoň dokumentácia určená pre používateľa. Pre analýzu existujúceho kódu platia nasledovné pravidlá: Určenie globálneho invariantu pre projekt je nerozhodnuteľný problém. Aj určenie invariantu pre malý program je nerozhodnuteľný problém. Kedy? Programy sa zvyčajne javia ako štruktúrované: bloky, cykly, vetvenia atď. Ak by to bolo iba takto, ešte máme šancu. Čo to môže narúšať? GOTO, zložité rekurzie, ale aj signály, asynchrónnosť, ktoré sa bežne využívajú či už v GUI alebo riadiacich štruktúrach. Pozrieme sa, ako by sme vedeli takéto problémy zvládnuť a ako by sme sa mohli naučiť predchádzať opakovaniu tých istých chýb.
 • 13.11.2019 / 9.00 - 16:00 / UK / Conference for Agile Enthusiasts
  Infi I.T. Conference 2019
 • 7.11.2019 / 12.30 - 14.00 / N9-201 (ZP1) / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 24.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / (Ne)Bezpečnosť, ktorú prehliadame
  Mgr. Ladislav Bačo, Malware and Forensics Analyst
  Prednáška vyzdvihuje bezpečnostné aspekty, ktorým sa častokrát nevenuje dostatočná pozornosť, avšak väčšinou môžu byť ľahko zneužiteľné s vážnymi dôsledkami. Konkrétne sa zameria na domáce siete a chytré zariadenia v nej (IoT), korporátne prostredia vrátane kioskov, fyzickej bezpečnosti a cielených útokov, ale nebudú vynechané napríklad aj niektoré nástrahy spojené s používaním prenosných zariadení. V poslednej časti prednášky bude venovaných pár slov aj vývojárom aplikácií. Cieľom prednášky nie je ani tak priniesť sumár odporúčaní, čo robiť a ako sa chrániť, ale prinútiť ľudí viac sa zamýšľať nad bezpečnosťou aj pri každodenných a zdanlivo neškodných činnostiach.
 • 17.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Trendy vo vývoji architektúr počítačových systémov: DNA počítače, kvantové počítače a výpočty
  doc. Ing. Norbert Ádám, PhD., Ing. Branislav Madoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 10.10.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / InterSystems IRIS: Unified Data Platform for Intelligent Solutions
  Ondřej Hoferek / InterSystems
  The emergence of big data and rise of AI/ML technologies have created a new landscape of intelligent solutions that use insights from the data they collect to refine and improve their operations. However, the amount of different components, data sources and data itself makes it difficult to efficiently develop and maintain them. We will take a look at the InterSystems IRIS data platform which provides the necessary database, interoperability and analytical features, such as data sharding, in-memory processing, graphical API & ESB management and orchestration of AI/ML services, in order to enable rapid implementation of the new generation applications bringing all the benefits of the state-of-the-art technologies quickly to production.
 • 1.10.2019 / 10.00 - 11.45 / Aula Maxima / Meet Tanmay Bakshi
  Tanmay Bakshi
  Tanmay Bakshi je 15-ročný kanadský autor kníh, architekt systémov umelej inteligencie a strojového učenia, TED spíker, odborník a vývojár Google pre strojové učenie a IBM Champion for Cloud. Svojimi prednáškami už oslovil viac ako 200 000 manažérov, vývojárov a účastníkov konferencií na celom svete, študentov na univerzitách a školách. Prednášal v Organizácii spojených národov a spoločnostiach akými sú NASSCOM, Linux Foundation, Apple, SAP, IBM a Walmart. Je autor knihy Hello Swift! - Programovanie aplikácií pre iOS pre deti a začiatočníkov a spoluautor knihy Kognitívne výpočty s IBM Watson.
 • 26.9.2019 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / SCRUM pre "Živé IT projekty"
  Ing. Ján Majoroš / Siemens Healthcare s.r.o.
  SCRUM a jeho aplikácia v predmete Tímový projekt.