Andrea Eva Molnar, Cluj-Napoca (prednáška)

Pozývame Vás na prednášku pani Andrea Eva Molnar z BBU Cluj-Napoca, Rumunsko. Témou prednášky bude:

Conceptual graph based modeling and querying methods for RDBMS and semi-structured data

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 30. 05. 2019 v čase 10:00 - 12:00 v miestnosti Aurora (L9-504).

Pre viac detailov si pozrite priložený dokument.

Tešíme sa na Vašu účasť.