Cisco University Roadshow 19.5.2015

Vážený študent/študentka, absolvent TUKE/UNIZA,


Všetkých záujemcov o lukratívne zamestnanie v spoločnosti Cisco Systems (technické podporné centrum TAC) ako aj nadšencov moderných sieťových technológií srdečne pozývame na Cisco University Roadshow, ktorý sa bude konať v Košiciach a Žiline v dňoch 19-20.5.2015. 

Stretnutie je zamerané na prezentáciu aktivít jednotlivých tímov Cisco technického podporného centra v Krakowe (TAC). Súčasťou Cisco University Roadshow dňa bude poskytnutie základných informácií o možnosti získania práce v technickom podpornom centre spoločnosti Cisco Systems v Krakowe ako aj informácie o projekte Inkubátor, ktorého cieľom je pripraviť študentov na prácu v spoločnosti Cisco. 

Pre koho je roadshow deň zaujímavý?

  • Pre študentov, ktorí sú končiaci a rozmýšľajú nad zamestnaním sa v spoločnosti Cisco
  • Pre študentov 4. ročníka, ktorí majú v pláne zamestnať sa v oblasti sieťových technológií a služieb.
  • Pre všetkých fanúšikov moderných sieťových technológií, ktoré budú prezentované renomovanými certifikovanými expertmi spoločnosti Cisco Systems

Vstup je zdarma, požaduje sa však registrácia. Pre registrovaných účastníkov bude zabezpečené občerstvenie. Viac informácií nájdete na stránke http://roadshow.ceelabs.com alebo u svojho prednášajúceho/cvičiaceho z predmetu počítačových sietí.

 

S úctou,

Peter Feciľak

--

odborný asistent, KPI FEI, TUKE

Tel: 055-602-7083