Článok o využití blockchain v sieťach 5G a 6G

Pracovníci našej katedry pod vedením doc. Ing. Juraja Gazdu, PhD. v medzinárodnej spolupráci s King's College London (Veľká Británia), Lviv Polytechnic University (Ukrajina) a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) publikovali príspevok v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communications Magazine s impact factorom IF = 11,1. Štúdia diskutuje možnosti využitia technológie blockchain a pokročilých metód umelej inteligencie na báze neurónových sietí v nastupujúcich komunikačných sieťach 5G, resp. 6G. Časopis IEEE Communications Magazine patrí dlhodobo medzi svetovo-uznávané a rešpektované a svoje práce v ňom publikujú vývojové tímy spoločností ako napr. Ericsson, Nokia Networks, Google ako aj najlepšie svetové univerzity.

Článok je dostupný z univerzitnej siete na https://ieeexplore.ieee.org/document/9214395