Iné

Spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom

V roku 2022 sme sa v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a ďalšími zapojenými stranami podieľali na tvorbe kritérií pre hodnotenie Digitálneho edukačného obsahu pre základné a stredné školy. Cieľom spolupráce bolo obohatiť kritériá o aspekty týkajúce sa rôznych technologických aspektov, používateľského zážitku (UX), prístupnosti a použiteľnosti používateľských rozhraní. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.