Poslucháreň informatiky a softvérového inžinierstva

Miestnosť: 
529A
Kapacita: 
72
Sponzori: 
Siemens
Vybudovaná na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.
Fotografie: