Aurora - Prednášková miestnosť

Miestnosť: 
A504
Kapacita: 
72
Sponzori: 
Košice IT Valley, Siemens, System Engineering PSE
Vedúci: 
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
Vybudovaná na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.
Fotografie: