Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí (DOD) je každoročne organizovaný Technickou univerzitou v Košiciach pre účely propagácie univerzity, jej deviatich fakúlt a ich katedier. DOD sa touto cestou snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu v laboratóriách a predstavenie akreditovaných študijných odborov.

Účastníci DOD sa môžu dozvedieť viac o našej katedre, našom výskume, laboratóriách a predovšetkým uchádzači sa môžu dozvedieť a klásť otázky o študijnom programe Informatika. Viac informácií o DOD môžete nájsť na oficiálnej stránke DOD.