Telefónny zoznam

Zamestnanec Budova Miestnosť E-mail Telefónne číslo
doc. Ing. Norbert Ádám PhD. Počítačové centrum FEI, Park Komenského 6 č.d. 22 norbert.adam@tuke.sk +421 55 602 2839
Ing. Michaela Bačíková PhD. Letná 9 B532 michaela.bacikova@tuke.sk +421 55 6022568
doc. Ing. Anton Baláž PhD. PK6 č.d. 22 anton.balaz@tuke.sk +421 55 6023022
Ing. Zuzana Bilanová PhD. PK6 č.d. 28 zuzana.bilanova@tuke.sk +421 55 6022661
Ing. Miroslav Biňas PhD. Letná 9 A539 miroslav.binas@tuke.sk +421 55 6027079
Ing. Sergej Chodarev PhD. Letná 9 B529 sergej.chodarev@tuke.sk +421 55 6022565
Ing. Eva Chovancová PhD. Park Komenského 6 č.d. 17 eva.chovancova@tuke.sk +421 55 6022676
Ing. Martina Dragošeková Letná 9 B526 martina.dragosekova@tuke.sk +421 602 2562
doc. Ing. Peter Drotár PhD. PK 6 č.d. 23 peter.drotar@tuke.sk +421 55 6022923
Ing. Zuzana Dubajová Letná 9 B526 zuzana.dubajova@tuke.sk +421 602 2527
doc. Ing. Peter Feciľak PhD. Letná 9 B530 peter.fecilak@tuke.sk +421 55 6027083
doc. Ing. Juraj Gazda PhD. PK 6 č.d. 23 juraj.gazda@tuke.sk +421 55 6022923
Ing. Daniel Gecášek Letná 9 B514 daniel.gecasek@tuke.sk
doc. Ing. Ján Genči PhD. Letná 9 A534/A jan.genci@tuke.sk +421 55 6027641
Ing. Peter Gnip PK6 č.d. 23 peter.gnip@tuke.sk
Ing. Filip Gurbáľ Nedefinované filip.gurbal@tuke.sk
Ing. Martin Hasin Nedefinované martin.hasin@tuke.sk
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc. Letná 9 B531 zdenek.havlice@tuke.sk +421 55 6022567
Ing. Martin Havrilla Nedefinované martin.havrilla@tuke.sk
Ing. Máté Hireš PK6 28 mate.hires@tuke.sk 0556022662
Ing. Marián Hudák BN3 UVT1-6 marian.hudak.2@tuke.sk +421 55 602 2550
Ing. Michal Hulič PK6 č.d. 28 michal.hulic@tuke.sk +421 55 6022661
Ing. Ján Hurtuk PhD. PK6 č.d. 28 jan.hurtuk@tuke.sk
doc. Ing. František Jakab PhD. Letná 9 B521 frantisek.jakab@tuke.sk +421 55 6022039
Ing. Ondrej Kainz PhD. Letná 9 B537 ondrej.kainz@tuke.sk +421 55 602 7086
Ing. Monika Kinyiková Nedefinované B526 monika.kinyikova@tuke.sk +421 55 6022566
Ing. Juraj Klein Nedefinované juraj.klein@tuke.sk
prof. Ing. Ján Kollár CSc. Letná 9 B525 jan.kollar@tuke.sk +421 55 6022561
Ing. Štefan Korečko PhD. Letná 9 B535 stefan.korecko@tuke.sk +421 55 6024313
Mgr. Pavol Korinek TUKE, Letná 9 pavol.korinek@tuke.sk 4210917406897
Ing. Matej Madeja Letná 9 B514 matej.madeja@tuke.sk
Ing. Branislav Madoš PhD. PK6 č.d. 28 branislav.mados@tuke.sk +421 55 6023023
Ing. Miroslav Michalko PhD. Letná 9 A539 miroslav.michalko@tuke.sk +421 55 6027080
prof. RNDr. Valerie Novitzká PhD. Vysokoškolská 4 B140 valerie.novitzka@tuke.sk +421 55 6024182
Ing. Jakub Palša Nedefinované jakub.palsa@student.tuke.sk
Ing. Ján Perháč PhD. Letná 9 B514 jan.perhac@tuke.sk +421 55 602 4144
Ing. Rastislav Petija Letná 9 A515 rastislav.petija@tuke.sk +421 55 602 7013
Ing. Emília Pietriková PhD. L9 emilia.pietrikova@tuke.sk +421 55 602 2554
doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD. Letná 9 jaroslav.poruban@tuke.sk +421 55 6022577
Ing. Marek Ružička PK6 28 marek.ruzicka@tuke.sk 0556022662
doc. Ing. Slavomír Šimoňák PhD. Letná 9 B529 slavomir.simonak@tuke.sk +421 55 6023021
Ing. Martin Sivý BN32 UVT1-6 martin.sivy@tuke.sk
Ing. Eugen Šlapak PK6 č.d. 23 eugen.slapak@tuke.sk
doc. Ing. Branislav Sobota PhD. Letná 9 B527 branislav.sobota@tuke.sk +421 55 6022563
Ing. Michal Solanik Nedefinované michal.solanik@tuke.sk
Ing. Martin Štancel 28 martin.stancel@tuke.sk
Ing. Jana Šťastná PhD. Letná 9 B528 jana.stastna@tuke.sk +421 55 602 2518
Ing. William Steingartner PhD. Letná 9 B534 william.steingartner@tuke.sk +421 55 6024148
doc. Ing. Milan Šujanský CSc. Letná 9 A530 milan.sujansky@tuke.sk +421 55 6022119
Ing. Matúš Sulír PhD. Letná 9 A533 matus.sulir@tuke.sk +421 55 602 2715
Helena Švarcová Letná 9 helena.svarcova@tuke.sk +421 55 6022576
doc. Ing. Csaba Szabó PhD. Letná 9 B535 csaba.szabo@tuke.sk +421 55 6024120
doc. Ing. Martin Tomášek PhD. Letná 9 B533 martin.tomasek@tuke.sk +421 55 602 31 78, +421 55 602 72 21
Ing. Roman Vápeník Letná 9 B508 roman.vapenik@tuke.sk
prof. Ing. Liberios Vokorokos PhD. Letná 9 238 - Dekanát Fakulty elektrotechniky a informatiky liberios.vokorokos@tuke.sk +421 55 6022221
Ing. Marcel Vološin PK6 č.d. 23 marcel.volosin@tuke.sk