Uplatnenie absolventov Ing. št. programu Informatika

Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia dokáže špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať softvérové systémy a pracovať samostatne s vysokou mierou tvorivosti. Absolventi sú schopní analyzovať systémy z hľadiska zložitosti a efektívnosti a navrhovať vhodné riešenia kľúčových problémov. Absolvent môže tvorivo pôsobiť v celej škále aplikácií informačných technológií, na ktorých uplaťňuje pokročilé metódy a techniky v závislosti od zvolených predmetov študijného programu.

Absolvent nájde uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce, alebo môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni (doktorandské štúdium) v rovnakom alebo príbuznom odbore. V praxi sa vie uplatniť v oblasti návrhu, implementácie, testovania a údržby zložitejších softvérových a počítačových systémov a sietí, má skúsenosti s prácou v tíme a agilnými metódami vývoja softvéru. Nájde uplatnenie ako junior až senior programátor v profesiách ako:

  • vývojár
  • tester
  • architekt
  • projektový manažér
  • vývojár či dizajnér webových, cloudových, mobilných aplikácií a hier
  • odborník na použiteľnosť a používateľský zážitok
  • konzultant
  • databázový alebo sieťový špecialista
  • líder tímu

možnosť sa zamestnať napríklad v spoločnostiach ako (zdroj: profesia.sk):

  • T-Systems
  • Ness
  • FPT
  • AT&T
  • Eset
  • Senacor
  • IBM
  • Grafton
  • Siemens
  • Software AG
  • Senacor
  • GlobalLogic
  • Bart.sk
  • Astound Commerce
  • Elcom
  • Geodettica
  • PWCAvis
  • Wirecard
  • Adecco
  • Synergie
  • Antik