Prečo študovať informatiku u nás?

Chceš sa naučiť programovať?

 • Bavia ťa hry?
 • Chceš pracovať s modernými technológiami a virtuálnou realitou?
 • Chceš naplno spolupracovať s IT firmami?
 • Chceš byť žiadaný na trhu práce, dostávať desiatky pracovných ponúk?

Tak neváhaj a prihlás sa!


Prečo študovať informatiku?

Informatika je jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Informatika a informačné technológie (IT) sú dnes neodmysliteľnou súčasťou činností nášho každodenného života vo všetkých oblastiach. Vďaka IT môžeme okamžite zdieľať zážitky z dovolenky, nakúpiť darčeky z pohodlia domova, spoľahlivo sa odviesť do cieľa, nechať zaparkovať auto alebo umožniť špičkovým lekárom konzultovať postup pri liečbe na diaľku. Práve takéto riešenia spolutvoria absolventi študijných programov v oblasti informatiky.

Cieľom nášho študijného programu Informatika, ktorý poskytujeme vo všetkých troch stupňoch, je naučiť študentov chápať do hĺbky rozsah a potenciál informačných technológií, pripraviť absolventa na aplikáciu IT a tvorbu inovatívnych riešení. Študentov zasvätíme do vývoja softvérových systémov, programovania a testovania mobilných, webových, cloudových aplikácií a počítačových hier, databázových technológií, bezpečnosti informačných systémov a počítačových sietí.

Všetky predmety študijného programu sú prirodzene prepojené a prinášajú tvorivú prácu v rámci individuálnych a tímových projektov vrátane spolupráce na projektoch s IT firmami. Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní, o čom svedčí rozsiahla ponuka pracovných miest ako aj ich nadpriemerné finančné ohodnotenie.

prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., vedúci Katedry počítačov a informatiky, garant študijného programu Informatika


Kto sme?

Sme najväčšia katedra pôsobiaca v oblasti informatiky a informačných technológií na východe Slovenska. Zabezpečujeme študijný program Informatika:

Máme skúsených lektorov, ktorí ťa pripravia na trh práce aj na ďalšie pôsobenie v oblasti výskumu.

Prečo študovať s nami?

V oblasti spolupráce s praxou sme najlepší na Slovensku (zdroj: živé projekty KPI, Európsky projekt Vysokoškoláci do praxe). Sme členmi združenia IT Valley.

Zasvätíme ťa do:

 • Vývoja softvérových systémov
 • Programovacích jazykov
 • Počítačovej grafiky, virtuálnej reality, počítačových hier
 • Vývoja a dizajnu používateľských rozhraní, interakcie človek-počítač
 • Počítačových a komunikačných sietí, internetových vecí
 • Vývoja hier
 • Chytrých zariadení
 • Distribuovaných, webových a cloudových systémov
 • Databázových technológií a spracovania údajov
 • Bezpečnosti informačných systémov, operačných systémov

Ako učíme?

Na katedre máme skúsenosti a prehľad v najnovších technológiách. Nebudeme do teba hustiť teóriu, ale pripravíme ťa pre prax! Využívame moderné prostriedky a formy výučby:

 • Individuálny prístup k študentom
 • Moderné interaktívne študijné materiály
 • Hravá forma výučby, zážitkové učenie
 • Súťaživé vyučovanie, hackathony
 • Prípadové štúdie a tímové riešenie projektov
 • Letné školy

Progresívne IT technológie sú pre nás nielen predmetom výučby, ale aj nástrojom zefektívnenia vyučovania. V rámci štúdia realizujeme Živé IT projekty, v ktorých študentské tímy riešia projekty priamo v IT spoločnostiach.

 • Naučíme ťa pracovať s najmodernejšími technológiami
 • Môžeš sa podieľať na zaujímavých výskumných projektoch
 • Budeš naplno spolupracovať s praxou formou tímových projektov a bakalárskych či diplomových prác
 • Zúčastníš sa na zaujímavých podujatiach, súťažiach a hackathonoch

Cestuj!

Môžeš cestovať, stráv semester s programami Erasmus/CEEPUS v krajinách ako:

 • Nemecku
 • Fínsku
 • Rakúsku
 • Španielsku
 • Taliansku
 • Grécku
 • Slovinsku
 • a ďalších.

Zdokonalíš sa v jazykoch a uvidíš kus sveta.

Pridaj sa k nám a budeš žiadaný/á na trhu práce!

Chceš vedieť viac?

Pozri si prezentáciu o nás a:

Pozri si:

Tešíme sa na teba! :)