Inžinierske študijné programy

Informatika

Študijný program Informatika v inžinierskom stupni štúdia je kľúčovým inžinierskym študijným programom v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií na TU v Košiciach. Štúdium v inžinierskom stupni je zamerané na univerzitný  výskum a spoluprácu s praxou.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam predmetov zabezpečovaných KPI  v študijnom programe  Informatika v inžinierskom stupni štúdia spolu s ich zameraním. Po kliknutí na predmet je možné vidieť detaily o danom predmete.

1.ročník
Teoretická
informatika
Metodológia
programovania
Počítačové systémy
a bezpečnosť
Softvérové
inžinierstvo
Počítačové
siete
Technológie
Princípy
Diplom. práca
a semináre
Distribuované
systémy
Počítačová
grafika
Aktuálne trendy
v informatike 1
Sémantika
progr. jazykov
Vývoj DSL
Evolúcia softv.
systémov
Spracovanie
údajov
Tímový
projekt
Teória typov
Funkcionálne
programovanie
Inžinierstvo
požiadaviek
Smerovacie
algoritmy v PS
Modelovanie
a simulácia
Výskumné metódy
v informatike
Cloudové
systémy
Etický
hacking
Systémy
VR
Aktuálne trendy
v informatike 2
Logika pre
informatikov
Meta-
programovanie
Paralelné poč.
systémy
Modelovanie a
prototypovanie
Technológie
prep. sietí
Stochastické
modelovanie
Diplomový
projekt 1
2.ročník
Vývoj DSL
Forénzna
analýza
Počítačová
grafika
Funkcionálne
programovanie
Softvérová
bezpečnosť
Evolúcia softv.
systémov
Spracovanie
údajov
Výskumné metódy
v informatike
Teória typov
Paralelné
programovanie
Bezpečnosť IK
systémov
Inžinierstvo
požiadaviek
Riešenie probl.
infraštruktúr
Modelovanie
a simulácia
Diplomový
projekt 2
Nápoveda: Pre zobrazenie detailov kliknite na názov predmetu
Vysvetlivky:
 
  plná čiara - povinný predmet
 
  čiarkovaná - povinne voliteľný predmet
Diplomová
práca

Všetky povinne voliteľné predmety majú limitovanú kapacitu. Študenti sú na ne prijímaní prioritne na základe výsledkov predošlého štúdia.


Aktivity KPI v roku 2023/2024: YouTube playlist

Aktivity KPI v roku 2022/2023: YouTube playlistKyberbezpečnosť

Študijný program Kyberbezpečnosť v inžinierskom stupni štúdia je kľúčovým inžinierskym študijným programom v oblasti počítačovej a kybernetickej bezpečnosti na TU v Košiciach. Štúdium v inžinierskom stupni je zamerané na univerzitný  výskum a spoluprácu s praxou.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam predmetov zabezpečovaných KPI  v študijnom programe  Kyberbezpečnosť v inžinierskom stupni štúdia spolu s ich zameraním. Po kliknutí na predmet je možné vidieť detaily o danom predmete.

1.ročník
Počítačové systémy
a bezpečnosť
Počítačové
siete
Teoretická
informatika
Metodológia
programovania
Softvérové
inžinierstvo
Technológie
Princípy
Diplom. práca
a semináre
Distribuované
systémy
Počítačová
grafika
Aktuálne trendy
v kyberbezp. 1
Sémantika
progr. jazykov
Vývoj DSL
Evolúcia softv.
systémov
Spracovanie
údajov
Tímový
projekt
Pokročilá
kyberbezpečnosť
Smerovacie
algoritmy v PS
Teória typov
Funkcionálne
programovanie
Inžinierstvo
požiadaviek
Modelovanie
a simulácia
Výskumné metódy
v informatike
Cloudové
systémy
Etický
hacking
Systémy
VR
Aktuálne trendy
v kyberbezp. 2
Paralelné poč.
systémy
Technológie
prep. sietí
Logika pre
informatikov
Meta-
programovanie
Modelovanie a
prototypovanie
Stochastické
modelovanie
Diplomový
projekt 1
2.ročník
Vývoj DSL
Počítačová
grafika
Forénzna
analýza
Funkcionálne
programovanie
Evolúcia softv.
systémov
Spracovanie
údajov
Výskumné metódy
v informatike
Softvérová
bezpečnosť
Riešenie probl.
infraštruktúr
Teória typov
Paralelné
programovanie
Inžinierstvo
požiadaviek
Modelovanie
a simulácia
Diplomový
projekt 2
Nápoveda: Pre zobrazenie detailov kliknite na názov predmetu
Vysvetlivky:
 
  plná čiara - povinný predmet
 
  čiarkovaná - povinne voliteľný predmet
Diplomová
práca

Všetky povinne voliteľné predmety majú limitovanú kapacitu. Študenti sú na ne prijímaní prioritne na základe výsledkov predošlého štúdia.