Vedenie katedry

Vedúci katedry: prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Študijné poradkyne: Ing. Zuzana Dubajová, doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Člen Akademického senátu FEI za Akademickú obec KPI: prof. Ing. Peter Drotár, PhD.
Členovia Akademického senátu FEI za študentov FEI: Bc. Lenka Bubeňková, Bc. Dávid Potoma, Bc. Marek Šoltés, Ivo Bubeňko, Michaela Vaľovská, Tomáš Vida


Vedúci laboratórií


Rada ŠP Informatika (stupeň Bc a Ing)

Rada ŠP Informatika (PhD)

Rada ŠP Kyberbezpečnosť (stupeň Bc a Ing)