Vedenie katedry

Vedúci katedry: prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.
Študijné poradkyne: Ing. Zuzana Dubajová, doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
Člen senátu FEI za Akademickú obec KPI: prof. Ing. Peter Drotár, PhD.


Vedúci laboratórií