Uplatnenie absolventov Ing. št. programu Informatika

Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia dokáže špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať softvérové systémy a pracovať samostatne s vysokou mierou tvorivosti. Absolventi sú schopní analyzovať systémy z hľadiska zložitosti a efektívnosti a navrhovať vhodné riešenia kľúčových problémov. Absolvent môže tvorivo pôsobiť v celej škále aplikácií informačných technológií, na ktorých uplaťňuje pokročilé metódy a techniky v závislosti od zvolených predmetov študijného programu.

Absolvent nájde uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce, alebo môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni (doktorandské štúdium) v rovnakom alebo príbuznom odbore.  V praxi sa vie uplatniť v oblasti návrhu, implementácie, testovania a údržby zložitejších softvérových a počítačových systémov a sietí, má skúsenosti s prácou v tíme a agilnými metódami vývoja softvéru. Nájde uplatnenie ako junior až senior programátor, vývojár, tester, architekt, projektový manažér, vývojár či dizajnér webových, cloudových, mobilných aplikácií a hier, odborník na použiteľnosť, konzultant, databázový alebo sieťový špecialista, líder tímu.

možnosť sa zamestnať napríklad v spoločnostiach ako: T-Systems, Ness, FPT, AT&T, Eset, Senacor, IBM, Grafton, Siemens, Software AG, Senacor, GlobalLogic, Bart.sk, Astound Commerce, Elcom, Geodettica, PWCAvis, Wirecard, Adecco, Synergie, Antik (zdroj: profesia.sk).