Uplatnenie absolventov Ing. št. programu Informatika

Absolvent inžinierskeho stupňa štúdia dokáže špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať softvérové systémy a pracovať samostatne s vysokou mierou tvorivosti. Absolventi sú schopní analyzovať systémy z hľadiska zložitosti a efektívnosti a navrhovať vhodné riešenia kľúčových problémov. Absolvent môže tvorivo pôsobiť v celej škále aplikácií informačných technológií, na ktorých uplaťňuje pokročilé metódy a techniky v závislosti od zvolených predmetov študijného programu.

Absolvent nájde uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce, alebo môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni (doktorandské štúdium) v rovnakom alebo príbuznom odbore. V praxi sa vie uplatniť v oblasti návrhu, implementácie, testovania a údržby zložitejších softvérových a počítačových systémov a sietí, má skúsenosti s prácou v tíme a agilnými metódami vývoja softvéru. Nájde uplatnenie ako junior až senior programátor v profesiách ako:

 • vývojár
 • tester
 • architekt
 • projektový manažér
 • vývojár či dizajnér webových, cloudových, mobilných aplikácií a hier
 • odborník na použiteľnosť a používateľský zážitok
 • konzultant
 • databázový alebo sieťový špecialista
 • líder tímu

možnosť sa zamestnať napríklad v spoločnostiach ako (zdroj: profesia.sk):

 • T-Systems
 • Ness
 • FPT
 • AT&T
 • Eset
 • Senacor
 • IBM
 • Grafton
 • Siemens
 • Software AG
 • Senacor
 • GlobalLogic
 • Bart.sk
 • Astound Commerce
 • Elcom
 • Geodettica
 • PWCAvis
 • Wirecard
 • Adecco
 • Synergie
 • Antik