T-Systems Hackathon

hackathon banner

Katedra počítačov a informatiky sa pravidelne zúčastňuje na Hackathone organizovanom spoločnosťou T-Systems nielen po stránke súťažnej, ale aj po stránke mentorskej a rozhodcovskej.

Posledný hackathon 2016 bol 5. najväčším hackathonom v Európe. Pozrite si záznam: