Živé IT projekty

Živé IT projekty banner

Živé IT projekty sú projekt širokospektrálnej spolupráce s praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky a združenia IT Valley. Pozrite si záznam a výsledky minulých ročníkov Živých projektov:

V rámci Živých IT projektov študenti pracujú v tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov, ktorých zadávatelia sú vlastníci produktov z praxe. Na konci študenti svoje projekty prezentujú pred publikom a porotou v rámci prezentácie o rozsahu 2,5 minúty a hrajú o vecné ceny.

Projekt je jedinečný v svojom rozsahu a v inovatívnom spôsobe výučby metódou SCRUM.

V prípade záujmu o vedenie tímu nás prosím neváhajte kontaktovať, najlepšie v prvej polovici septembra. Prosím pripojte aj návrhy projektov. Každý projekt by mal mať:

  • názov,
  • detailnejší opis (čo je úlohou),
  • zoznam použitých technológií (ak sú požadované),
  • kontaktnú osobu z Vašej spoločnosti (vystupuje ako vlastník produktu - bude komunikovať so študentmi počas celého semestra).

Najdôležitejšie je, aby bol vo Vašej spoločnosti určený zamestnanec, ktorý sa bude študentom venovať aspoň 1x za týždeň, pričom osobné stretnutia sa konajú každé 3 týždne.