Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike a kyberbezpečnosti. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informačných technológiách a kyberbezpečnosti. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesijný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Rozvrh seminárov na zimný semester 2022/2023

 • 29.9.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Živé IT projekty + SCRUM
  prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Ing. Ján Majoroš / Siemens
  - Organizácia Živých IT projektov.
  - SCRUM a jeho aplikácia nielen v Živých IT projektoch.
 • 6.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Ako som sa vyhýbal programovaniu a teraz programujem už tretinu života ... a som spokojný
  Milan Peťko / Fpt Slovakia
  Príbeh z minulosti, ako sa z neprogramátora stal programátor vďaka firme Fpt. Príbeh súčasnosti, aký je vlastne bežný pracovný deň ABAP programátora v Fpt. Príbeh buducnosti, kam sa uberá SAP a ABAP programovanie, aké budú požiadavky na ABAP programátora a aké sú jeho výhliadky do budúcna. Prezentácia vývoja ABAP projektu, ukážka špecifikácie, kódu, samotnej realizácie.
 • 13.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 20.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 27.10.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 3.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 10.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Integrácia dát
  Pavol Dudrík / GlobalLogic Slovakia
  Dokážeme integrovať "veľké" dáta bez veľkej námahy? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa spoločne zamyslíme aj nad tým, do ktorých činností pri práci s dátami sa oplatí investovať naše najcennejšie zdroje - čas a energiu. Ukážeme si ako nám Cloud a jeho riešenia dokážu zjednodušiť život a odbremeniť nás od rutinných aktivít, ktoré nás o tieto zdroje oberajú.
 • 24.11.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 1.12.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / JSON Web Token (JWT)
  Peter Krokavec / IBM Slovensko
  - What is JWT?
  - JWT vs. Session
  - When to use it?
  - JWT structure
  - Advantages and disadvantages
  - Simple step-by-step NodeJS demo app
 • 8.12.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

 • 15.12.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) / Zabezpečenie kvality softvérových riešení
  Jana Bajerovská, Matúš Balko / IBM Slovensko
  V prvej časti prednášky priblížime testovanie ako súčasť vývoja softvéru. Povieme si niečo o cieľoch, úrovniach a typoch testovania z pohľadu ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). V druhej časti sa budeme venovať dizajnu automatizácie, jej benefitmi a možnosťami záťažového testovania a prispôsobenia softvéru pre zdravotne znevýhodnených.
 • 22.12.2022 / 15.10 - 16.40 / N9-201 (ZP1) /

Semináre z predošlých období