Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike a kyberbezpečnosti. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informačných technológiách a kyberbezpečnosti. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesijný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Rozvrh seminárov na letný semester 2022/2023

 • 16.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / DP + GitLab + LaTeX + plán
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Použitie GitLab-u a LaTeX-u pre písanie diplomovej práce + míľniky diplomovej práce. Prezentáciu a záznam zo seminára nájdete v systéme Moodle v kurze ATIK2.
 • 23.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Príklady z praxe: Ako sa poučiť z vlastných chýb
  Marek Barta / bart.sk
  V rámci našej interaktívnej prednášky vám priblížime, na čo by ste si mali dať pozor, ak sa chcete v budúcnosti vyvarovať nežiadúcim prešľapom. Na príkladoch z praxe budeme demonštrovať aj to, že chyby nemusia nevyhnutne znamenať koniec kariéry. Naopak, ak sa z nich poučíte, posunie vás to o krok vpred.
 • 2.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Príklady z praxe: Ako sa poučiť z vlastných chýb 2
  Marek Barta / bart.sk
  Jan Klat / Dr.Max
  Pokračovanie seminára z predošlého týždňa s ďalšími príkladmi jedného z našich zákazníkov.
 • 9.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / DCPA (Debt Collection Predictive Analysis)
  Michal Puheim / Visma Labs
  Pre zákazníka sme implementovali systém klasifikácie a predikcie pravdepodobnosti splácania dlhov, ktoré sú vo vymáhaní. Použité technológie a metodiky: Python, XGboost classifier, Pandas, CRoss Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM).
 • 16.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Automatizovaná infraštruktúra, deploymenty a konfigurácia aplikácii v Cloude
  Ľuboš Olejár / Visma Labs
  Porozprávame sa o tom ako automatizovať vytvorenie infraštruktúry. Kedy aký nástroj použiť a aký je rozdiel medzi ARM Šablónami, CloudFormation, Terraformom, Ansiblom, Bicepsom, Chefom, Puppetom a inými.
 • 23.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Bezpečnosť webových prezentácií podľa OWASP
  Arpád Reštei / Visma Labs
  - Kategórie bezpečnostných zraniteľností webových aplikácií s vysvetlením a praktickými ukážkami.
  - Ako zabezpečiť webové aplikácie (dizajn, vývoj, konfigurácia, prevádzka).
 • 30.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / JSON Web Token (JWT)
  Peter Krokavec / IBM Slovensko
  - What is JWT
  - JWT vs. Session
  - When to use it
  - JWT structure
  - Advantages and disadvantages
  - Simple step-by-step NodeJS demo app
 • 13.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  Deutsche Telekom IT Solutions
 • 20.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Vysoko škálovateľné spracovanie dát
  Pavol Dudrík / GlobalLogic
  V úvode preskúmame ako sa spoločnostiam za posledné roky zjednodušil život pri spracovaní dát. Následne si ukážeme prácu s aktuálne najpopulárnejšími nástrojmi na transformáciu dát ako Apache Spark alebo jeho "vylepšený príbuzný" Databricks. Po skončení nášho stretnutia budete vybavení informáciami na začatie svojej cesty v oblasti spracovania dát pomocou Apache Spark/Databricks vrátane vývojového prostredia dostupného online a zadarmo.
 • 27.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Testovanie kompatibility systémov pomocou zmluvného testovania
  Kamil Lihan / IBM Slovensko
  Zmluvné testovanie je metodika na zabezpečenie toho, aby dva samostatné systémy (napríklad dve mikroslužby) boli kompatibilné a mohli spolu komunikovať. Zachytáva interakcie, ktoré sa vymieňajú medzi jednotlivými službami, ukladá ich do kontraktu, ktorý potom možno použiť na overenie, či ho obe strany dodržiavajú. Umožňuje nahradiť zložité E2E testovacie scenáre. PACT Framework poskytuje záruku, že systémy sú kompatibilné, takže svoje mikroslužby a webové aplikácie môžete nasadzovať nezávisle a bezpečne. Zistite, ako môžete PACT používať vo svojich aplikáciách.
 • 4.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  Deutsche Telekom IT Solutions
 • 11.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  Deep Pool

Semináre z predošlých období