Aktuálne trendy v informatike LS 2019/2020

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre letného semestra 2019/2020

 • 5.3.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / OpenLab a OLA
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 27.2.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Diskusia so študentmi o aktuálnych problémoch informatiky
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Interaktívny formát. V rámci poskytnutého priestoru sa pokúsime spolu so študentmi diskutovať aktuálne otázky spojené s problémami, ktoré budú identifikované počas diskusie. Predbežne, ale nie povinne, sa môžeme zamerať napr. na otázky výučby informatiky (obsah, forma), niektorých technológií, možno niektoré filozofické otázky.
 • 20.2.2020 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / TUKE Space Forum
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
  TUKE Space Forum (https://www.meetup.com/TUKE-Space-Forum) je projekt podporovaný Európskou vesmírnou agentúrou ESA pre zvýšenie povedomia o vesmírnom výskume a technológiách s ním spojených. Cieľom je priblížiť najzaujímavejšie projekty vesmírneho výskumu cez prezentácie zahraničných odborníkov, ktorí na týchto projektoch pracujú. V rámci projektu prinesieme sériu prednášok, spojených s rozšírenými diskusiami, pokrývajúcich široké spektrum aktivít súčasného kozmického výskumu a jeho technológií.