Spoločnosti

Katedra počítačov a informatiky naplno spolupracuje so svetovými i lokálnymi IT spoločnosťami, medzi inými:

Živé IT projekty

V rámci Živých IT projektov spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 • Astound Commerce s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • ELCOM, s.r.o., Prešov
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GEODETICCA, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • Hotovo, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • IPsoft Slovakia s.r.o.
 • localhost, s.r.o.
 • matsuko, s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • PWC Avis, s.r.o.
 • Red Hat Czech, s.r.o.
 • Senacor Technologies AG
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Východoslovenská distibučná, a.s.
 • Wirecard Technologies GmbH
 • IT Valley Košice

Projekt Moderná banková pobočka

Od roku 2019 krátko po dobudovaní OpenLab-u úzko spolupracujeme aj so spoločnosťou Tatra Banka. Projekt Moderná banková pobočka je o tvorbe projektov študentmi, ktoré majú za cieľ modernizáciu bankového sektora s využitím moderných technológií a interaktívnych otvorených priestorov. Projekt má za cieľ zaviesť do výučby nielen pohľad zákazníka, ale aj súťaživosť študentov a má za cieľ študentov pripraviť na prax. Študenti musia za jeden semester vytvoriť fungujúci projekt na vybranú tému, ktorý bude slúžiť pre modernú banku budúcnosti a musia zohľadniť nielen technologické pozadie riešenia, ale aj biznis potenciál a vo finále presvedčiť zákazníka, že práve ich riešenie je to najlepšie.