Prednáška odborníka z praxe

Aktuálne trendy v informatike banner

Katedra počítačov a informatiky zabezpečuje dvojsemestrový predmet Aktuálne trendy v informatike v prvom ročníku inžinierskeho študijného programu:

V tomto predmete experti z IT spoločností alebo univerzít majú možnosť prispieť do kvalitného vysokoškolského štúdia odbornou prednáškou. Jedna prednáška má 90 minút, z čoho prezentácia samotná by mala mať približne 45-60 min. Potom nasleduje diskusia.

Prednáška by mala byť zameraná na súčasné, moderné technológie a praktické skúsenosti s nimi. Živé príklady programovania priamo na prednáške sú vítané.

V prípade záujmu a pre viac informácií o príprave prednášky nás prosím neváhajte kontaktovať. Prosím pripojte aj pripravenú prezentáciu či stručný program obsahu prednášky. Po schválení vás budeme spätne kontaktovať.