O nás

Sme najväčšia katedra pôsobiaca v oblasti informatiky a informačných technológií na východe Slovenska. Zabezpečujeme študijný program Informatika:

Máme skúsených lektorov, ktorí študentov pripravia na trh práce aj na ďalšie pôsobenie v oblasti výskumu. Výučba na katedre je zameraná na nasledujúce oblasti výskumu:

  • Vývoj softvérových systémov
  • Programovacie jazyky
  • Počítačová grafika, virtuálna realita, počítačové hry
  • Vývoj a dizajn používateľských rozhraní, interakcia človek-počítač
  • Chytré zariadenia
  • Distribuované, webové a cloudové systémy
  • Databázové technológie, spracovanie údajov, dátová analytika
  • Kyberbezpečnosť
  • Počítačové a komunikačné siete, internet vecí
  • Systémová integrácia

Oblasti výskumu sú sústredené okolo laboratórií.