T-UNI

T-UNI banner

VYT-UNINGUJ SI SVOJE VZDELÁVANIE

T-UNI je program spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. a Katedry počítačov a informatiky.

Podtitul projektu T-UNI je „Vytuninguj si svoje vzdelávanie“ a už ako spolu so samotným názvom naznačuje, je naším spoločným cieľom priniesť študentom bakalárskeho štúdia praktický pohľad z prostredia nadnárodnej IT spoločnosti a názorne im ukázať, kde všade im vedomosti získané na univerzite budú potrebné a ako ich budú vedieť využiť v praxi. Taktiež je cieľom informovať ich o nových trendoch v IT oblasti ako aj o práci, ktorú vykonávajú zamestnanci v T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach. V neposlednom rade prinášame študentom aj možnosť dozvedieť sa od IT expertov odpovede na otázky, ktoré ich osobne zaujímajú.

V súčasnosti sme spoločne vytipovali niekoľko predmetov, na ktorých realizujeme sériu prednášok odborníkov zo spoločnosti T-Systems Slovakia s dlhoročnou skúsenosťou v danej problematike, ktorí pracujú na seniorských pozíciách v tejto spoločnosti.

Predmety, na ktorých spolupracujeme sú:

  • v prvom ročníku v zimnom semestri Základy softvérového inžinierstva,
  • v druhom ročníku predmety Operačné systémy a Databázové systémy,
  • v treťom ročníku v zimnom semestri je to predmet Manažment softvérových projektov.

Program sa nám podarilo úspešne spustiť v školskom roku 2017/2018 prednáškou riaditeľa manažmentu spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., pánom Danielom Giebelom, ktorý na prednáške predstavil niekoľko trendov súčasného IT. Tiež prezentoval svoj pohľad na oblasti a IT špecializácie, ktoré budú v budúcnosti zaujímavé a potrebné v Košiciach.

V prípade otázok ohľadom programu T-UNI môžete kontaktovať vedenie katedry alebo priamo vedúceho edukačného centra spoločnosti T-Systems Slovakia, p. Martina Gbúra na martin.gbur@t-systems.sk.