T-UNI

T-UNI banner

VYT-UNINGUJ SI SVOJE VZDELÁVANIE

Projekt T-UNI je spoločným projektom spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Podtitul projektu T-UNI je „Vytuninguj si svoje vzdelávanie“ a už ako spolu so samotným názvom naznačuje, je naším spoločným cieľom priniesť študentom praktický pohľad z prostredia nadnárodnej IT spoločnosti a názorne im ukázať, kde všade im vedomosti získané na univerzite budú potrebné a ako ich budú vedieť využiť v praxi. Taktiež je cieľom informovať ich o nových trendoch v IT oblasti ako aj o práci, ktorú vykonávajú zamestnanci v Deutsche Telekom IT Solutions v Košiciach. V neposlednom rade prinášame študentom aj možnosť dozvedieť sa od IT expertov odpovede na otázky, ktoré ich osobne zaujímajú.

V súčasnosti sme spoločne vytipovali niekoľko predmetov, na ktorých realizujeme sériu prednášok odborníkov zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions s dlhoročnou skúsenosťou v danej problematike, ktorí pracujú na seniorských pozíciách v tejto spoločnosti.

Predmety, na ktorých spolupracujeme sú:

  • v prvom ročníku v zimnom semestri Základy softvérového inžinierstva,
  • v druhom ročníku predmety Operačné systémy a Databázové systémy,
  • v treťom ročníku v zimnom semestri je to predmet Manažment softvérových projektov.

Program sa nám podarilo úspešne spustiť v školskom roku 2017/2018 prednáškou riaditeľa manažmentu spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, predtým T-Systems Slovakia s.r.o., pánom Danielom Giebelom, ktorý na prednáške predstavil niekoľko trendov súčasného IT. Tiež prezentoval svoj pohľad na oblasti a IT špecializácie, ktoré budú v budúcnosti zaujímavé a potrebné v Košiciach.

V prípade otázok ohľadom programu T-UNI kontaktujte vedenie katedry alebo t-uni-scholarships@t-systems.com..