T-UNI

T-UNI banner

VYT-UNINGUJ SI SVOJE VZDELÁVANIE

Na projetke T-UNI spolupracuje T-Systems s Katedrou počítačov a informatiky a cieľom je priblížiť študentom prax, aby tak získali reálny pohľad na IT sektor v Košiciach a zároveň majú možnosť sa dozvedieť najnovšie informácie a trendy z rôznych oblastí informačno-komunikačných technológií.

V rámci projektu T-UNI bude spoločnosť T-Systems v spolupráci s KPI organizovať rôzne prednášky pre našich študentov.