Aktuálne trendy v informatike LS 2018/2019

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI2 nájdete v systéme Moodle.

Rozvrh seminárov na letný semester 2018/2019

 • 14.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Body
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 21.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Neural System
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 28.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Teaching Ola to Understand
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 7.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Modern Engineering Focused on DevOps, Agile and Automation
  James Eardley / Accenture, s.r.o.
  We live in the age of Digital Transformation where quick and effective response to everyday changes is what makes us successful. In the world of software engineering, this active and powerful response means transformation to DevOps and Agile. Join our session and see how we adopt Agile & DevOps practices with Cloud Native Architecture. We will demonstrate this showing our .Net Core 2.0 Web Application DevOps Accelerator, which is used to create a working development environment on one click deployment and set up necessary infrastructure including CI/CD pipeline behind the curtains.
 • 14.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Budúcnosť bankovníctva a bankových pobočiek
  Alexander Csivre / Tatra banka a.s.
 • 21.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / You Know, for Search
  Ing. Michal Kriššák / Evolveum s.r.o.
  Today's world produces great amount of data. From a small e-shop through a complex business solutions to different IoT devices - data is everywhere. It'd be a shame to let them rest unnoticed on a hard drive. Fortunately you don't have to. Elastic Stack is a software bundle created around Elasticsearch - an opensource distributed scalable real-time search and analytics engine. Within a few years it grew from one mans idea to today's most popular search engine. Explore your data and much more with help of Elastic Stack.
 • 28.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Fighting Software Maintainability Nightmares
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  It is quite easy to create new software component. But how easy is it to maintain it? Many software projects are done when a software is delivered. But that is the first day in the life of a software, not that last one. Can you keep your software running for a year? For five years? What about a decade? In this talk we will discuss the experiences of creating software that can live long and prosper. We will describe the importance (and limitations) of a good software design, proper development methods and support procedures. The talk is based on a long career of pragmatic software architect and especially experiences from maintaining midPoint open source project.
 • 4.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Web Components
  Erik Kudra / Senacor
  Nowadays we can hear from all sides about components. React, Angular, Vue - components everywhere. But which one is the correct one? Stay tuned and you will see.
 • 11.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Teaching Ola to See
  Ing. Lukáš Galko, Ing. Tomáš Tarkanič / KPI FEI TU v Košiciach
 • 18.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 25.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

 • 2.5.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1)

Semináre z predošlých období

Obrázky: