Aktuálne trendy v informatike LS 2018/2019

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre letného semestra 2018/2019

 • 2.5.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) a OpenLab / Prezentácia tímových prototypov!

 • 25.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Kvalita IT firmy očami praktika
  Ing. Dušan Plichta
  Obsahovou náplňou prednášky (moduly A, B), je uvedenie študentov FEI do problematiky kontinuálneho zlepšovania metódou PDCA. Aplikácia tzv. "pyramídy PDCA" do praxe organizácie je totiž tou najúčinnejšou prevenciou problémov a rizík - a to aj rizík, spojených so zlyhaním SW či HW. Ľudské zdroje sú v každej organizácii kritickým faktorom jej stability a úspechu. Preto alfou a omegou prosperity jednotlivca je proaktívny prístup k zväčšovaniu svojho vlastného potenciálu. Ten sa dá nielenže vyjadriť vektormi VIEM, CHCEM, MÔŽEM, ale následne aj kvantifikovať. Tak ako skvelé individuality nie sú automaticky zárukou víťazstva tímu, tak tomu je aj s prosperitou organizácie. Preto povinnosťou všetkých individualít - zainteresovaných na jej rozvoji, je aktívne prispievať k rastu kvality celého tímu- študentského/pracovného/športového.Kvalita tímu je vyjadrená koeficientom kvality ĽZ (HRR - Human Resources Ratio), ktorého výpočet je prekvapujúco jednoduchý. Aj osvojenie si a používanie prezentovaných postupov môže výrazne prispieť k formovaniu osobnosti absolventa FEI TUKE.
 • 18.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 11.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Teaching Ola to See
  Ing. Lukáš Galko, Ing. Tomáš Tarkanič / KPI FEI TU v Košiciach
 • 4.4.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Web Components
  Erik Kudra / Senacor
  Nowadays we can hear from all sides about components. React, Angular, Vue - components everywhere. But which one is the correct one? Stay tuned and you will see.
 • 28.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Fighting Software Maintainability Nightmares
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  It is quite easy to create new software component. But how easy is it to maintain it? Many software projects are done when a software is delivered. But that is the first day in the life of a software, not that last one. Can you keep your software running for a year? For five years? What about a decade? In this talk we will discuss the experiences of creating software that can live long and prosper. We will describe the importance (and limitations) of a good software design, proper development methods and support procedures. The talk is based on a long career of pragmatic software architect and especially experiences from maintaining midPoint open source project.
 • 21.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / You Know, for Search
  Ing. Michal Kriššák / Evolveum s.r.o.
  Today's world produces great amount of data. From a small e-shop through a complex business solutions to different IoT devices - data is everywhere. It'd be a shame to let them rest unnoticed on a hard drive. Fortunately you don't have to. Elastic Stack is a software bundle created around Elasticsearch - an opensource distributed scalable real-time search and analytics engine. Within a few years it grew from one mans idea to today's most popular search engine. Explore your data and much more with help of Elastic Stack.
 • 14.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Budúcnosť bankovníctva a bankových pobočiek
  Alexander Csivre / Tatra banka a.s.
 • 7.3.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Modern Engineering Focused on DevOps, Agile and Automation
  James Eardley / Accenture, s.r.o.
  We live in the age of Digital Transformation where quick and effective response to everyday changes is what makes us successful. In the world of software engineering, this active and powerful response means transformation to DevOps and Agile. Join our session and see how we adopt Agile & DevOps practices with Cloud Native Architecture. We will demonstrate this showing our .Net Core 2.0 Web Application DevOps Accelerator, which is used to create a working development environment on one click deployment and set up necessary infrastructure including CI/CD pipeline behind the curtains.
 • 28.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Teaching Ola to Understand
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 21.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Neural System
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 14.2.2019 / 9.10 - 10.40 / N9-201 (ZP1) / Ola's Body
  Ing. Dominik Lakatoš, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach