Aktuálne trendy v informatike a kyberbezpečnosti

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike a kyberbezpečnosti. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informačných technológiách a kyberbezpečnosti. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesijný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Rozvrh seminárov na letný semester 2022/2023

 • 16.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 23.2.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 2.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 9.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 16.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 23.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

 • 30.3.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / JSON Web Token (JWT)
  Peter Krokavec / IBM Slovensko
  - What is JWT
  - JWT vs. Session
  - When to use it
  - JWT structure
  - Advantages and disadvantages
  - Simple step-by-step NodeJS demo app
 • 6.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) / Testovanie kompatibility systémov pomocou zmluvného testovania
  Kamil Lihan / IBM Slovensko
  Zmluvné testovanie je metodika na zabezpečenie toho, aby dva samostatné systémy (napríklad dve mikroslužby) boli kompatibilné a mohli spolu komunikovať. Zachytáva interakcie, ktoré sa vymieňajú medzi jednotlivými službami, ukladá ich do kontraktu, ktorý potom možno použiť na overenie, či ho obe strany dodržiavajú. Umožňuje nahradiť zložité E2E testovacie scenáre. PACT Framework poskytuje záruku, že systémy sú kompatibilné, takže svoje mikroslužby a webové aplikácie môžete nasadzovať nezávisle a bezpečne. Zistite, ako môžete PACT používať vo svojich aplikáciách.
 • 13.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  Deutsche Telekom IT Solutions
 • 20.4.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  GlobalLogic
 • 27.4.2023 / 9.55 - 11.25 / online / OAuth and OpenID Connect
  Andreas Pokrzywinski / IBM
  The industry agreed-upon standards on how to securely allow one service to access data from another. Aren’t you also overwhelmed by all the jargon and terminology that make the standards more difficult to understand? In this lecture, the goal is to explain how OAuth2 and OIDC work in a simple way and give you a short demo on how it can be implemented.
  Seminár prebehne online na linke https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=mad7bb3cceb29af2813e3a55b5cc63352.
 • 4.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /
  Deutsche Telekom IT Solutions
 • 11.5.2023 / 9.55 - 11.25 / N9-201 (ZP1) /

Semináre z predošlých období